Hoppa till huvudinnehållet

Skyttedal: Felslut i EU:s framtidsdebatt

Publicerad:
Med på önskelistan som var uppe för votering fanns allt ifrån att avskaffa de enskilda länderna som valkretsar till att slopa systemet med en representant från varje land i EU-kommissionen, skriver Sara Skyttedal.
Med på önskelistan som var uppe för votering fanns allt ifrån att avskaffa de enskilda länderna som valkretsar till att slopa systemet med en representant från varje land i EU-kommissionen, skriver Sara Skyttedal. Foto: Virginia Mayo/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Direkt från Europaparlamentet

Det är som att det på riktigt finns en övertygelse om att medborgarnas största problem med EU-samarbetet är procentspärrar vid valet till Europaparlamentet, skriver Sara Skyttedal.

Det är inte svårt att instämma i att EU står inför problem och frågeställningar som i vissa fall kräver nya lösningar. Vi har ett säkerhetspolitiskt spänt läge där Europa behöver flytta fram sina positioner. Den globala konkurrensen, inte minst från Kina, är tilltagande och kräver mer av EU i form av integrerad inre marknad och konkurrenskraft. Den nya tidens migrationsflöden behöver hanteras. Och ovan på allt annat har Europa bestämt sig för att bära ledartröjan i klimatfrågan, med allt vad det innebär.

Hur och på vilket sätt detta ska hanteras borde vara huvudbry nog för EU:s institutioner. Tyvärr verkar lika mycket fokus läggas på helt andra frågor. Ibland helt ovidkommande och ibland rent destruktiva.

Inte minst blir detta tydligt när frågan om den så kallade Konferensen om Europas framtid kommer på tal. Europaparlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet kommer nämligen arrangera en två år lång framtidskonferens senare under den här mandatperioden. I dialog med medborgarna ska EU:s framtid diskuteras. Den som har erfarenhet av hur svårt det är att få medborgardialog att fungera på ett bra sätt i en kommun kan ju föreställa sig hur det projektet översatt till EU-nivå kommer att te sig.

Det stora problemet är emellertid att utgångspunkten för denna medborgardialog inte alls verkar handla om lösningar på de faktiska problemen och utmaningarna som EU och Europa står inför. Istället står det som brukar kallas institutionella frågor högst upp på dagordningen. Det är som att det på riktigt finns en övertygelse om att medborgarnas största problem med EU-samarbetet är procentspärrar vid valet till Europaparlamentet eller den formella processen kring utnämningen av ordföranden för EU-kommissionen.

Det här blev extra tydligt i slutet av november när Europaparlamentet röstade om ett betänkande som utgjorde parlamentets egen utvärdering av EU-valet 2019. I en förhoppning om att i nästa steg få stöd för reformerna på den nämnda framtidskonferensen vill Europaparlamentet reformera våra EU-val i grunden. EU-valen engagerar inte medborgarna i samma utsträckning som våra nationella val. Vilket majoriteten av mina kollegor i Europaparlamentet tycks vilja lösa genom att vid EU-valen behandla EU som om det vore ett land.

Med på önskelistan som var uppe för votering fanns allt ifrån att avskaffa de enskilda länderna som valkretsar till att slopa systemet med en representant från varje land i EU-kommissionen. Vänstergruppen i parlamentet föreslog till och med att man skulle lösa ointresset för EU-frågorna genom att EU helt enkelt skapar ett eget public service-bolag, och den vägen försöka tvinga fram ett ökat EU-intresse hos medborgarna.

EU står inför mycket stora och viktiga frågor framöver. Ingen av dessa löses genom fantasifulla och i grunden kontraproduktiva reformer av EU-valen. Hur majoriteten i Europaparlamentet tillsynes kommit fram till motsatsen är nästan obegripligt och i grunden mycket oroande.

Sara Skyttedal

Europaparlamentariker (KD)

Artikeltaggar

EUEU-kommissionenEU-valetEuropaparlamentetEuropeiska unionens rådSignerat