Replik: Några reflektioner om välfärden

Debatt
PUBLICERAD:
Bidrag får aldrig utbetalas till någon som inte är berättigad till det. Sker detta undermineras förtroendet för välfärdssystemet, skriver Mats Johansson.

Svar till Jonas Thornell (NWT 14/12).

Den frie skribenten Jonas Thornell skrev i NWT den 14 december 2020 om förtidspensionärernas låga status. Han ansåg också att politiker och makthavare misskrediterade förtidspensionärer och andra i en existentiell utsatt situation.

Debattinlägget saknar konkreta ”bevis” och det är synd eftersom det är lovvärt av Thornell att ”värna” om utsatta grupper, som han uttryckte sig Olof Palme.

I Sverige har vi ett välfärdssystem som träder in när man inte kan försörja sig av olika skäl. Detta har vi haft sen urminnes tider och har hela tiden förbättrats men inte nivå med den vanliga standardförbättringen och löneutvecklingen för människor med vanligt jobb. Jag tänker på den låga sjuk- och aktivitetsersättningen, d v s det som tidigare hette förtidspension.

Det är fint att Thornell håller oss uppmärksamma på människor som har det svårt. Det handlar ju om våra bröder, systrar och kamrater som inte har samma förmåga att arbeta. Självklart ska vi solidariskt dela med oss så att de också ska ha det bra. Det skulle vara omänskligt om dessa människor skulle känna en press på sig att göra nytta för att få leva i detta land.

Jag är övertygad om att du som läser det här är med på resonemanget men, precis som jag, anser att välfärdssystemet måste kvalitetssäkras. Bidrag får aldrig utbetalas till någon som inte är berättigad till det. Sker detta undermineras förtroendet för välfärdssystemet.

Mats Johansson

Pensionerad utredare vid Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.