Bra med betyg i fyran

Ledare
PUBLICERAD:
Mer och tidigare betyg behövs.
Foto: Anders Wiklund/TT
Av de skolor som på försök har gett elever betyg i årskurs fyra vill en majoritet fortsätta med det. Som ett resultat av januariöverenskommelsen har regeringen föreslagit att alla skolor skall kunna ge betyg från fjärde klass. Det är bra. Ännu bättre vore om betyg från fyran blev ett krav.

Sedan höstterminen 2012 får grundskoleelever sina första betyg i årskurs sex. När detta infördes fanns det gott om upprörda röster. I Sverige har det under lång tid funnits ett generellt motstånd mot betyg inom det pedagogiska etablissemanget. Samma personer som har varit mest kritiska till betyg har också varit de mest högljudda förespråkarna för olika pedagogiska modeflugor, som var och en bidragit till att sänka svenska skolresultat.

Men det finns goda argument för tidiga betyg. Det första handlar om att tydliggöra elevernas resultat. Med betyg blir det svart på vitt när ett barn inte lär sig så mycket som man hade kunnat förvänta sig. Ibland beror det på att eleven inte har fått det stöd från skolan som den hade behövt. I det läget blir det lättare för föräldrarna att ställa krav.

Ibland är det föräldrarna som behöver få krav riktade mot sig. Kanske har eleven erbjudits att komma på extra studietid men låtit bli. Kanske går barnet och lägger sig alldeles för sent och är konstant trött i skolbänken. Kanske är det för många fritidsaktiviteter som tar tid och energi från läxläsningen. Föräldrar vill naturligtvis i allmänhet det bästa för sina barn, men kan också behöva ruskas om för att verkligen agera därefter.

Det andra goda argumentet för tidiga betyg är den signal de skickar till eleven. Att skolan inte är en lekstuga utan en plats för arbete blir mer tydligt. I dag gör vi ofta våra barn en björntjänst genom att hela tiden eftersträva att deras tillvaro skall vara lustfylld. Men varje stund av studier är inte präglad av lust. Tvärtom. Däremot så skänker nya kunskaper och de vidgade horisonter som de medför en tillfredsställelse som inte mycket annat i livet kan överträffa.

Blickar man ut över Europa kan man se att länder som Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland, Österrike och England ger betyg redan när barnet är sex eller sju år gammalt. Ur ett internationellt perspektiv är alltså betyg från årskurs fyra inget extremt.

Försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra har pågått sedan hösten 2017. En av skolorna som har deltagit är Pilängskolan i Landskrona. För Sveriges radio (2/1) berättade skolans rektor Maria Sjöstedt att hon ser många fördelar med betyg i fyran. Inte minst för elever som har utländsk bakgrund och vars föräldrar kommit hit från länder där man får betyg tidigt. Med tidigare betyg har elevernas resultat blivit tydligare, vilket lett till att föräldrarna blivit mer engagerade i barnens skolgång.

Internationella engelska skolan, Sveriges största friskolekoncern inom grundskolan, har även de gått ut med att de vill införa betyg från årskurs fyra i alla sina skolor.

Tidiga betyg är ingen mirakelkur som löser alla problem. Men det är ett steg i rätt riktning mot att återupprätta kunskapsskolan. Förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan samtliga svenska skolelever får betyg i årskurs fyra.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.