Stort slöseri att inte använda digital post

Debatt
PUBLICERAD:
Ända sedan 2013 finns en statlig infrastruktur – Mina Meddelanden – där kommunerna kan skicka allt från lönebesked till sophämtningsfakturor på ett säkert sätt till medborgare och företag, skriver Anna Bäck.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Det är märkligt att inte alla kommuner gått över till digital post, med tanke på hur stora samhällsvinster som finns att hämta, skriver Anna Bäck.

Nästan hälften av alla vuxna invånare i Sverige har en digital brevlåda, och andelen ökar snabbt. Sju av tio svenskar anser att kommuner, regioner och myndigheter bör skicka post digitalt i större utsträckning än i dag.

Ändå är det fortfarande över 200 kommuner i Sverige som enbart skickar fysiska brev. I Värmland är det bara i Kristinehamn, Storfors och Sunne kommun som invånarna kan få vissa digitala utskick från kommunen. Men även i de kommunerna är det en väldigt liten del av posten som skickas digitalt. Mindre än en (1) procent av de sammanlagt runt 50 miljoner brev som alla kommuner i Sverige skickade under 2019 skickades digitalt.

Det är märkligt att inte alla kommuner gått över till digital post, med tanke på hur stora samhällsvinster som finns att hämta och hur viktigt det är för kommunerna att kapa onödiga kostnader. De runt 50 miljoner fysiska brevutskick som Sveriges kommuner fortfarande gör varje år kostar flera hundra miljoner kronor, och transporterna av dem orsakar stora koldioxidutsläpp.

Att kunna få sin post digitalt är också en fråga om demokrati och tillgänglighet, inte minst för de som bor utanför städerna. Postlådan finns i datorn eller telefonen istället för femhundra meter hemifrån. Istället för att vänta flera dagar på sin post får mottagaren den på millisekunder, oavsett om man befinner sig i Kristinehamn eller Ransäter. Mottagaren nås direkt och avsändaren kan vara säker på att rätt person får brevet.

Det är dessutom enkelt för en kommun att gå över till digital post. Ända sedan 2013 finns en statlig infrastruktur – Mina Meddelanden – där kommunerna kan skicka allt från lönebesked till sophämtningsfakturor på ett säkert sätt till medborgare och företag. Det finns exempel på kommuner där processen från beslut till driftstart bara har tagit tre-fyra månader.

Vi tycker att politiker och ansvariga tjänstemän runt om i länet borde se digital post som en självklar service till kommunens invånare och företag. Och ett självklart sätt att ta ansvar för ekonomi, klimat och att den egna verksamheten inte halkar efter samhällsutvecklingen. Medborgarna vill ha sin post digitalt. Lyssna på dem.

Anna Bäck

Vd, Kivra

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.