Ett enklare och mer modernt strandskydd

Publicerad:
Utredningen föreslår vidare att strandskyddet inte ska gälla vid små insjöar och vattendrag samt anlagda vatten så som våtmarker och dammar, skriver Anna-Lena Carlsson, Dag Rogne och Kenneth Bengtsson. Foto: Lena Richardson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För Värmlands dels är förändringar i strandskyddet viktiga för att kunna utveckla landsbygden och möjliggöra för framförallt små och medelstora kommuners fortsatta utveckling, skriver Anna-Lena Carlsson, Dag Rogne och Kenneth Bengtsson.

Strandskyddsutredningen har nu presenterats och innehåller flera viktiga förslag som kommer ha betydelse för den fortsatta utvecklingen för människor och företag på landsbygden. Det är viktigt att människor kan bo, leva och verka i hela Sverige. För Värmlands dels är förändringar i strandskyddet viktiga för att kunna utveckla landsbygden och möjliggöra för framförallt små och medelstora kommuners fortsatta utveckling.

Vi välkomnar särskilt utredningens förslag om att ge kommuner ökad makt i att själva peka ut landsbygdsområden med generösa undantag från strandskyddet. Detta ligger i linje med vad Centerpartiet länge pekat på. Det är kommunerna själva som känner kommunen bäst och därför bör ges stort självbestämmande.

Dessa förändringar skulle ge stora vinster för bland annat våra kommuner som har ett stort behov av att utveckla landsbygden i strandnära lägen – allra helst i samarbete med boende, markägare och entreprenörer. Förändringarna i strandskyddet skulle förenkla och snabba upp processen med nya bostäder och näringsverksamheter – exempelvis turism och utveckling av de gröna näringarna. Det blir ett verktyg för investeringar från kommun, företag och privatpersoner.

I spåren av coronapandemin har också den digitala utvecklingen tagit fart och distansarbetet ökat. Detta bidrar till en ökad valmöjlighet i fråga om vart man väljer att bosätta sig, att ha en arbetsplats i fysisk närhet till sitt hem är inte avgörande när kontoret kan nås via en skärm eller företaget bygger på digitala tjänster, e-handel eller liknande. Det vi lärt oss i denna pandemi kan hjälpa till att lägga grunden för en mer levande landsbygd med fler bostäder, utbyggnad av bostäder och verksamheter, och då ska inte ett bakåtsträvande strandskydd stå i vägen för denna utveckling.

Utredningen föreslår vidare att strandskyddet inte ska gälla vid små insjöar och vattendrag samt anlagda vatten så som våtmarker och dammar. Detta skapar större möjligheter att genomföra viktiga miljöåtgärder genom våtmarker och bevattningsdammar utan riskera att det skapar stora begränsningar för vad som får göras runt dessa vatten.

Utredningens förslag är till stora delar mycket bra, men nu väntar en hård prövning, först i riksdagen och sedan hos ansvariga myndigheter. Vi utgår från att dessa instanser inte maler sönder de förslag som hela landet nu väntar på. För vi inte råd med en misslyckad strandskyddsreform till.

Anna-Lena Carlsson

Centerpartiet i Torsby

Dag Rogne

Centerpartiet i Säffle

Kenneth Bengtsson

Centerpartiet i Kil

Artikeltaggar

Anna-Lena CarlssonCenterpartietCoronavirusetDag RogneDebattGlesbygdKenneth BengtssonKommunerLandsbygdStrandskyddVärmlands län

Läs vidare