Ökade möjligheter att studera under stort ansvar

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
I en svår tid satsar vi socialdemokrater på rekordmånga nya utbildningsplatser på Sveriges högskolor och universitet. Samtidigt krävs det ett fortsatt ansvarstagande av både studenter och lärosäten för att minska smittspridningen. Det skriver Matilda Ernkrans och Gunilla Svantorp.

När pandemin slog till stod det svenska utbildningssystemet väl rustat. Antalet platser vid komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och högskolan hade utökats med över 100 000 genom Kunskapslyftet och när pandemin greppade tag i vårt samhälle under våren utökades antalet platser än mer. Det krävs när arbetsmarknaden försämras och fler behöver utbilda sig. Innan pandemin investerade vi i en ökning på 25 000 högskoleplatser 2021, nu förstärker vi satsningen kraftigt med 19 000 ytterligare platser redan nästa år.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det här kommer innebära att Karlstads universitet totalt fått 125 miljoner kronor i resurstillskott till och med 2021 till nya utbildningsplatser sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister.

Vi socialdemokrater vet att god tillgång till utbildning är en grundsten för ett starkt samhälle, därför prioriterar vi att bygga ut högskolan i hela landet. Vi ser vikten av att tillhandahålla både stora och små lärosäten med olika styrkeområden och utbildningsutbud. Kvalitetsgranskningen som görs av landets högre utbildning stärker denna tes. Det är inte så att mindre högskolors utbildningar klarar sig sämre än universitetens. Rent krasst, när arbetsmarknaden försämras och fler behöver vidareutbildning måste utbildningsmöjligheter finnas där människor bor. Utbildning utanför storstadsområdena behövs också för att möta de stora behoven av lärare, sjuksköterskor och ingenjörer som finns i landet.

Att satsa på utbildning över hela landet är ingen självklarhet, utan ett medvetet politiskt val. Vi har genomfört stora reformer med målet att alla ska ha möjlighet till både vidareutbildning och arbete. Vi vet att de flesta inte vill flytta långt bort för att studera. Samtidigt vet vi att de flesta efter avslutade studier stannar i närheten av studieorten och arbetar. Med andra ord, vill vi ha sjuksköterskor och lärare i Värmland måste vi också utbilda dem här.

Gunilla Svantorp, ordförande i riksdagens utbildningsutskott.
Foto: Socialdemokraterna

Ställt mot detta har det funnits högerkonservativa som talat nedlåtande om risken för ”bygdehögskolor” och kunskapsdevalvering. Men vi socialdemokrater vet att kunskap inte minskar eller blir sämre för att den delas av fler. Tvärtom.

Fler ska kunna utbilda sig. Men under rådande omständigheter måste det ske på ett smittsäkert sätt. Lärosätena har gjort ett stort jobb med att ställa om till distansundervisning. Men man ska också komma ihåg att det finnas utbildningsverksamhet som är svår att genomföra med en sådan omfattande begränsning. Det handlar till exempel om examinering av sjuksköterskor och läkare. Hur det löses på ett klokt och smittskyddssäkert är ett ansvar som våra högskolor och universitets tar.

Därtill behöver Sveriges studenter också fortsätta ta stort personligt ansvar. Stanna hemma när de är sjuka, inte ordna fester och hålla avstånd.

Hela samhället behöver kraftsamla, precis som vi gjorde under våren. Alla behöver hjälpas åt, lärosäten, studenter, kommuner och regioner.

Matilda Ernkrans (S)

Minister för högre utbildning och forskning

Gunilla Svantorp (S)

Ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.