Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Både nya stambanor och Oslo-Sthlm 2.55 behövs

Publicerad:
Vi behöver med andra ord bygga både järnväg för höghastighetståg och ha ett pålitligt och snabbt tågnät i hela Sverige, skriver Emma Berginger med flera. Foto: Michel Euler/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De nya stambanor som byggs de närmaste årtiondena ska vara funktionella och konkurrenskraftiga under lång tid framöver, kanske ända in i nästa sekel, skriver miljöpartistiska företrädare från Värmland, Örebro och Västmanland.

Svar till Arman Teimouri med flera (NWT 16/12).

Vi i Miljöpartiet de gröna tycker att det behövs satsningar på järnvägen i många delar av landet, och i synnerhet på sträckan Stockholm-Oslo. Samtidigt behöver de nya stambanorna för höghastighetståg byggas.

För att klara av dessa viktiga satsningar behövs nya sätt att finansiera utbyggnad av järnväg. Den nuvarande ordningen, där allt ska tas ur den nationella planens begränsade årliga anslag, fungerar inte när investeringsbehoven är så stora som de är.

Sträckan Stockholm-Oslo är kommersiellt intressant, och bolaget Oslo-Sthlm 2.55 – som startats av berörda regioner och kommuner – undersöker olika lösningar. Siffran i bolagets namn syftar på den restid vi kan komma ner till, om vi gör rätt järnvägssatsningar – alltså att det bara ska ta två timmar och 55 minuter att åka tåg mellan Stockholm och Oslo. En mycket stor tidsvinst skulle göras mellan Örebro och Karlstad, där en ny bana skulle innebära en restidsförkortning med en hel timme.

Så skriver du en debattartikel

Flera internationella bolag, som är specialiserade på infrastruktur, bedömer att det skulle vara kommersiellt lönsamt att bygga ny snabb järnväg mellan Oslo och Stockholm. De bedömer alltså att resandet skulle bli så stort att biljettintäkterna kan betala investeringen. Nyttan skulle därmed bli stor för både samhället och klimatet. Men då krävs att staten och Trafikverket går ifrån modellen med utbyggnad i små etapper, och istället tar ett helhetsgrepp.

Allt fler väljer tåget i dag – och trycket på den järnväg som finns är stort. Därför behöver vi också bygga nya stambanor. De nya stambanor som byggs de närmaste årtiondena ska vara funktionella och konkurrenskraftiga under lång tid framöver, kanske ända in i nästa sekel. Därför bör de byggas med modern teknik som möjliggör snabba resor.

Framtidens kommunikationer måste kunna konkurrera med både högre hastigheter och olika nivåer på olika delsträckor. Vi behöver med andra ord bygga både järnväg för höghastighetståg och ha ett pålitligt och snabbt tågnät i hela Sverige.

Därför är det bra att vi i januariavtalet kommit överens om att nya stambanor för höghastighetståg ska byggas och att vi ska fortsätta diskutera hur en ny finansieringsmodell ska se ut. Vi räknar med att Liberalerna stöttar oss i arbetet för en finansiering som möjliggör de nya stambanorna, utan att tränga undan andra viktiga järnvägssatsningar.

Emma Berginger (MP)

Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Jesper Johansson (MP)

Regionråd, Värmland

Monika Bubholz (MP)

Kommunalråd, Karlstad

Camilla Hansén (MP)

Riksdagsledamot, Örebro län

Mats Gunnarsson (MP)

Regionråd, Örebro län

Katarina Folkeson (MP)

Kommunalråd, Örebro

Anna Thunell (MP)

Kommunalråd, Västerås

Artikeltaggar

DebattEmma BergingerHöghastighetstågInfrastrukturJärnvägJesper JohanssonKatarina FolkesonKommunikationerLiberalernaMats GunnarssonMiljöpartietMonika BubholzOslo-Sthlm 2.55TågtrafikTrafikverket