Vårdförbundets medlemmars livsviktiga insatser under coronapandemin måste belönas

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Trots ovilja hos vissa arbetsgivare att ta ansvar för sin del av avtalet, har Vårdförbundets samtliga medlemmar fullt ut under året tagit sitt ansvar, skriver Maud Ulset med flera.
Foto: Björn Larsson Rosvall /TT
Våra medlemmar behöver mer än bara applåder och delade fruktkorgar. De behöver få bevis på att deras slit och uppoffringar inte bara tas för givet, skriver Vårdförbundets styrelse avdelning Värmland.

Vårdförbundet utvärderar i dagarna hur väl arbetsgivare i kommuner och regioner följt intentionen med HÖK 19. Under slutet av december ska förbundsstyrelsen besluta om avtalet ska sägas upp eller inte.

Vi kan redan nu konstatera att det ser väldigt olika ut i landet. Visst finns det ljusglimtar, men det finns också arbetsgivare som valt att inte följa avtalet. Trots ovilja hos vissa arbetsgivare att ta ansvar för sin del av avtalet, har Vårdförbundets samtliga medlemmar fullt ut under året tagit sitt ansvar och varit avgörande för att både Covid 19-vården och vården i övrigt fungerat.

Redan tidigt i våras stod det klart att det skulle krävas gigantiska omställningar för att möta följderna av den ökande smittspridningen. Nya Covid 19-avdelningar öppnades med personal som aldrig tidigare arbetat vare sig tillsammans eller med den nya sjukdomen. Arbetstider maxades och tiden för vila och återhämtning blev minimal. Oron var dessutom stor över bristande rutiner och vilken skyddsutrustning som var säker. Många bland våra medlemmar blev också smittade och vissa som fortfarande inte är återställda kommer kanske aldrig att bli det.

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har trots enorma utmaningar på mycket kort tid ställt om och ställt upp så att landets invånare kunnat få vård och behandling av en sjukdom som ingen tidigare mött. När vården så tydligt skiftar fokus innebär det också att den övriga vården drabbas, eftersom resurser tas även från delar som inte kan ställas in eller skjutas upp. Vårdförbundets medlemmar har arbetat miljontals timmar övertid och fått semestrar och ledigheter indragna. De ledigheter som sköts till hösten och vintern riskerar även de att bli inställda, när vi befinner oss mitt i en kraftig andra våg lagom till jul.

Våra medlemmar behöver mer än bara applåder och delade fruktkorgar. De behöver få bevis på att deras slit och uppoffringar inte bara tas för givet, utan att arbetsgivare på riktigt visar konkret uppskattning och omsorg om sina värdefulla medarbetare. Vårdförbundet vill därför se att regionen och samtliga kommuner ger en rejäl lönesatsning under 2021 till samtliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Vårdförbundets styrelse avdelning Värmland

Maud Ulset

Legitimerad sjuksköterska

Elisabeth Brynolf

Legitimerad barnmorska

Joakim Törnqvist

Legitimerad sjuksköterska

Fatou Ceesay Bengtsson

Legitimerad företagssköterska

Susanne Falk

Legitimerad sjuksköterska

Daniel Boström

Legitimerad anestesisjuksköterska

Mona Jonsson

Legitimerad distriktssköterska

Ann Lilja

Legitimerad ambulanssjuksköterska

Martin Larsson

Legitimerad sjuksköterska

Camilla Gustafsson

Legitimerad röntgensjuksköterska

Helen Engström

Legitimerad biomedicinsk analytiker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.