En ödesfråga för bilägare och en hel bransch

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Sammantaget skapar dessa förslag sämre förutsättningar för att fler ska vilja köpa nya miljöanpassade bilar, skriver Lars Warnestad och Henrik Forsberg.
Foto: ANDREAS APELL / TT
Det ska bli dyrare både för anställda och arbetsgivare att ha bättre miljöanpassade företagsbilar, skriver Lars Warnestad och Henrik Forsberg.

Vårt välstånd är beroende av fungerande transporter. Det är extra tydligt i ett avlångt land som Sverige och inte minst för oss i Värmland. Varken arbetsmarknaden eller många människors privatliv skulle fungera utan bilen.

Samtidigt måste utsläppen från vägtrafiken minska. Här har det skett en mycket positiv utveckling. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från personbilar minskat med 21 procent och från tunga lastbilar med 12 procent. Detta har skett trots att antalet fordon i trafik ständigt växt. Med mer ny teknik och rätt förutsättningar kan utvecklingen fortsätta.

Tyvärr finns det nu hot mot den positiva utvecklingen. Regeringen och samarbetspartierna har aviserat fyra nya skatter och regelverk (styrmedel) som kommer att vara hinder på vägen.

Det ska bli dyrare både för anställda och arbetsgivare att ha bättre miljöanpassade företagsbilar. Redan vid årsskiftet kommer den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för samtliga miljöbilar att slopas. Ovanpå detta kommer en generell höjning av förmånsvärdena att införas 1 juli.

Detta är ett hårt slag mot alla som är beroende av bilen i jobbet och att få vardagen att fungera. Dessutom är företagsbilar viktiga på andrahandsmarknaden, eftersom de i regel säljs efter ett par år. Då kan privatpersoner som inte har råd med en helt ny bil köpa ett relativt nytt och miljöanpassat fordon begagnat. Med ändrade regler kommer möjligheterna till detta att försämras.

Förändringar är också planerade i bonus-malus-systemet. Grundtanken med systemet är att de fordon som släpper ut mer koldioxid ges en extra skatt i form av malus och de som släpper ut mindre får en skattereduktion, en bonus. Men redan i dag är systemet överfinansierat. Det tar inte heller hänsyn till fordonens effektivitet, utan straffar blint de som har större transportbehov som lätta lastbilar och stora familjebilar.

Från den 1 april tänker regeringen ändra reglerna. Elbilarna får höjd bonus med 10 000 kronor, men samtidigt sänks bonusen för laddhybriderna som är ett nödvändigt tekniksteg under en övergångsfas. De flesta modeller får 8 000-10 000 sänkt bonus och vissa får ingen bonus alls. De fossildrivna bilarna straffas med höjd malus, vilket innebär höjd fordonsskatt under bilens tre första år.

Regeringen föreslår också att den förste ägaren av en klimatbonusbil det vill säga laddhybrider, el-, och gasbilar, från och med årsskiftet ska ansvara för att bonusen betalas tillbaka om bilen exporteras inom fem år, även om bilen bytt ägare flera gånger.

Sammantaget skapar dessa förslag sämre förutsättningar för att fler ska vilja köpa nya miljöanpassade bilar. Den totala nybilsförsäljningen kommer enligt beräkningar från branschen att minska med uppåt 12 procent 2021 och 2022. Den positiva utvecklingen med minskade utsläpp kommer då att bromsas upp, tvärtemot syftet med förslagen.

Motorbranschen har visat att vi både kan och vill vara med och bidra till omställning för mindre utsläpp. Men för att detta ska kunna vara möjligt krävs långsiktiga spelregler för både konsumenter och branschen. De förslag som nu ligger på bordet är ogenomtänkta och direkt kontraproduktiva. Dags att tänka om!

Lars Warnestad

Ordförande, Värmlands läns Motorbranschförening

Vd, Wafab Bil AB

Henrik Forsberg

Vd, Helmia Bil AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.