Mångas blickar är riktade mot Lidsbron

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har åsikter om den planerade skogsavverkningen i Lidsbron.
Foto: Henrik Holmberg / TT
Nu höjs trycket rejält från den europeiska miljörörelsen och EU för att skyddet av vår skog måste öka omedelbart!

Vi är inte ensamma vi som vill skydda skogen i Lidsbron, Sunnemo. Vi är inte ensamma vi som vill att nu får det vara slut på kalhuggningen av Värmland och Sverige och förstörelsen av skogens ekosystem.

Häromveckan genomfördes den största miljöprotesten någonsin inom EU för att stoppa skövlingen av våra skogar. Över en miljon europeer har skrivit på ett upprop att EU måste skyndsamt arbeta för att stoppa skövlingen av världens skogar både inom och utanför EU.

Frans Timmermans, vice ordförande och ansvarig för EU:s Green Deal förband sig vid överlämnandet att med kraft ta itu med avskogningen, inte enbart långt borta, utan också i Europa.

Det är många nu som har sina blickar riktade mot hur det kommer att gå med skogen i Lidsbron i Sunnemo, i Värmland och i Sverige.

Turister och alla de europeer som köpt hus i skogarna runt om i Värmland de ser alla gigantiska hyggen och berättar när de kommer hem. De köper inte den förskönande bild av svenskt skogsbruk som skogsindustrin under hösten visat som reklam.

Biobränsle gjort av skog räknas inte längre som miljövänligt bränsle i t.ex. Nederländerna.

Det finns alternativ till gigantiska kalhyggen, fröställningar och markberedning. Den enda långsiktiga lösningen är en övergång till kontinuitetsskogsbruk. Vårt skogsbruk får inte förstöra de

livsuppehållande ekosystemen för oss människor.

De återstående urskogarna och naturskogarna måste skyddas och andra värden än skogsråvara utvecklas där. Tätortsnära skog som t.ex. den vid Lidsbron måste få utvecklas till naturskog inte minst för skogens viktiga roll för rekreation.

Den skog där skogsråvara ska tas ut måste nu också vara motståndskraftig mot de klimatförändringar som oundvikligen redan sker.

En skog som får utvecklas naturligt utifrån platsens och ekosystemets förutsättningar har har större chans att klara det.

De skogsbolag som satsar på att utveckla den sortens skogsbruk kommer vara framtidens vinnare.

Tyvärr så ser det inte ut att bli de svenska skogsbolagen som kommer vara världsledande på det. Det blir antagligen andra regioner i Europa som kommer dra till sig naturturismen och utveckla kunskapen om kontinuitetskogsbruk.

Vår landsbygd kan komma att avfolkas ännu fortare. Vem vill semestra i ett landskap med gigantiska hyggen? Vem vill köpa produkter från företag som skövlar skogen och förstör de ekosystem som speciellt nu är så viktiga som kolsänkor, för den biologiska mångfalden och för människors hälsa?

Över en miljon europeer har i alla fall sagt vad de tycker nu i den största miljöprotesten i EU:s historia.

Dan Frendin

Biolog

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.