Får ditt barn behålla sin julklapp?

Ledare
PUBLICERAD:
Barn jagar barn.
Foto: Charlie Riedel/AP
I de flesta svenska familjer är julklappar till barnen en självklar del av firandet. Hur många paket som finns under granen skiljer sig åt, bland annat beroende på att familjers ekonomi ser olika ut. Men de flesta barn ser med spänning fram mot att få öppna det som ligger inslaget.

Kanske finns i paketet en ny fin vinterjacka, ett par skor av senaste modellen eller den efterlängtade första egna mobiltelefonen. Lika stor som glädjen är på julaftonskvällen, lika stor riskerar oron att bli när barnet så småningom skall lämna hemmet med sin nya ägodel.

I en debattartikel i Expressen (18/12) skriver Anna Alandh och Madeleine Adaktusson från SVT:s barnredaktion om den otrygghet som präglar tillvaron för många barn. Det handlar om rädslan att bli rånad. I många fall stannar förövarna inte vid själva rånet utan hot, misshandel och förnedring är vanligt förekommande. I värsta fall filmas även förnedringen, exempelvis när rånaren urinerar på sitt offer. När filmen sedan delas med andra blir det en ny kränkning varje gång videon spelas upp för nya ögon.

Artikelförfattarna beskriver hur barns rädsla begränsar deras frihet. De vågar inte lämna hemmet, eller så ser de sig hela tiden över axeln. Kanske lämnar de den nya vinterjackan hemma och tar på sig en gammal sliten jacka i stället.

”Vi träffar 10-åringar som berättar att de blivit boxade i magen på idrottsplatsen av ett äldre killgäng och blivit plockade på sina första mobiler. Vi pratar med barn som fått gå hem i strumplästen eftersom förövarna stulit jacka, skor och mobil” skriver artikelförfattarna.

Ivar Arpi skrev tidigare i höstas i Svenska Dagbladet (24/9) att ”det finns ett nytt snack föräldrar i Sverige tvingas ha med sina barn i dag. Hur de skall bete sig när de blir rånade. Vad man gör när man blir hotad och omringad. Vad man skall säga, vad man skall hålla utkik efter, vilka man skall akta sig för.”

I Aftonbladet (31/8) konstaterade Christina Söderberg vid Brottsförebyggande rådet att rånen mot ungdomar ökar. ”Det har skett en successiv ökning under flera år, men speciellt de senaste två åren har ökningen varit extra stor.” Det är en fullständigt horribel utveckling att barn på väg hem från skolan skall behöva vara rädda för att rånas av ett gäng jämnåriga eller något äldre ungdomar.

I Alandh och Adaktussons sista mening går det att läsa något mellan raderna. De skriver om brottsoffren: ”för att barnen inte skall fyllas av hat när de växer upp, behöver vi i vuxenvärlden agera nu.” Detta bör förstås mot bakgrund av det som Jörgen Huitfeldt skrev i Kvartal (16/2). ”Detta handlar till stor del om ett strukturellt förtryck som utövas av i huvudsak barn och ungdomar med utländsk bakgrund mot i huvudsak barn och ungdomar med svenska rötter.”

Som Huitfeldt konstaterar vidare är den stora majoriteten utrikes födda ”hårt arbetande och skötsamma”. De kommer att drabbas av en tilltagande främlingsfientlighet som växer fram hemma vid köksborden, när barn berättar för sina föräldrar att de blivit rånade på sin julklapp.

För det enskilda barnet som rånas är det en fruktansvärd händelse som i värsta fall sätter livslånga spår. För samhället är det en oerhört farlig utveckling. Sammantaget blir detta en fråga som måste lyftas upp på den politiska dagordningen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.