Replik: Skogen är vår viktigaste resurs

Publicerad:
Någon behöver producera detta så hållbart som möjligt, vi kan inte alla leva på att tälja pinnar och sälja dem till varandra, skriver Kajsa Lander och Cecilia Avelyne. Foto: Jessica Gow/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I Värmland är vi världsledande på att utveckla nya sätt att ersätta fossila resurser med förnyelsebara från skogen. Det ska vi vara glada och stolta över, skriver Kajsa Lander och Cecilia Avelyne.

Svar till Johannes Söderqvist (NWT 6/12).

Att vara optimist är att vara trumpist, påstår Johannes Söderqvist och pekar på LRF. Själv pekar han på en osannolik jägar- och samlarstrategi för att rädda världen. Enligt beräkningar skulle vi i Sverige kunna försörja cirka 40 000 människor som jägare och samlare. Nu är vi cirka 11 miljoner som ska ha både mat, värme, transporter och produkter för vårt leverne. Någon behöver producera detta så hållbart som möjligt, vi kan inte alla leva på att tälja pinnar och sälja dem till varandra.

För att det ska vara möjligt så behövs det politik som ger förutsättningar för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i en biobaserad cirkulär ekonomi. De prognostiserade klimatförändringarna tyder på att vår del av världen kommer att behöva ta ett större ansvar för produktionen av både mat, energi och råvaror för att ersätta det fossila när andra delar av världen får sämre förutsättningar till följd av både torka och översvämningar.

Vi delar Söderqvists oro för norra halvklotets artrikaste miljöer, betesmarkerna. Det behövs aktiva och lönsamma bönder som kan fortsätta hålla djur i dessa marker och det behövs insatser som gör det möjligt även där det finns mycket rovdjur. Betesmarkerna och den biologiska mångfalden går att rädda med en politik som ger förutsättningar för det. Här kan vi gärna hjälpas åt.

Så skriver du en debattartikel

Svenskt skogsbruk är lite som att äta kakan och ha den kvar. Under det senaste seklet har den svenska skogens virkesinnehåll dubblerats, det vill säga det är dubbelt så mycket kol bundet i skogen i dag som för hundra år sedan. Under samma period har vi dessutom skördat skogen en eller två gånger och bundit in kol i konstruktioner som hus eller stolar eller smörknivar men också såklart i produkter som annars hade behövt ha ett annat ursprung än detta cirkulära förnyelsebara.

Skog och skogsbruk levererar många nyttor till samhället. I klimatsammanhang brukar man prata om att skogen bidrar på (minst) tre sätt. Kol lagras in i växande skog, kol lagras i skogsprodukter och framför allt, skogsprodukter kan ersätta produkter och energi som framställts av fossila råvaror. Vi tror att de allra flesta skogsägare vill ha så många timmerstugor som möjligt ur sin skog. Men träd är som bekant både runda och har en avsmalnad form.

En del träd håller inte heller tillräckligt bra kvalitet för att bli plankor och bräder. Att inte ta tillvara den biomassa som vi inte kan använda till de fina husen, fönsterna och altanerna på ett resurseffektivt sätt skulle vara oansvarigt. Hur skulle ett samhälle utan bioenergi, papper, toalettpapper och hygienprodukter se ut? Många av alla nya spännande produkter som utvecklas nu görs dessutom av råvaruströmmar från massabruken.

I Värmland är vi världsledande på att utveckla nya sätt att ersätta fossila resurser med förnyelsebara från skogen. Det ska vi vara glada och stolta över. Härifrån kommer innovationer som kommer hjälpa världen att fasa ut det fossila. Allt som går att göra av olja går att göra av skogsråvara. Skogen är vårt lands viktigaste resurs och för att den ska kunna bidra på bästa sätt i den omställningen behöver vi ta tillvara de positiva möjligheterna och hjälpa fotosyntesen och träden hjälpa oss.

Kalla oss vad du vill. Vi försöker prata om positiva möjligheter som med rätt förutsättningar kan hjälpa samhället och världen till en mer hållbar framtid.

Kajsa Lander

Cecilia Avelyne

Hållbarhetsambassadörer, LRF

Artikeltaggar

BiobränsleBiologisk mångfaldDebattJohannes SöderqvistKlimatLRFNaturskyddPappersindustriSkogSkogsbruk

Läs vidare