Använd länets bygdegårdar vid massvaccineringen

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
I Värmland finns 120 bygdegårdar – allmänna samlingslokaler som kan vara en avgörande pusselbit i en välorganiserad massvaccinering, skriver Andreas Pettersson och Erik Ulriksson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
För oss är det självklart att öppna upp bygdegården vid samhälleliga kriser, vid stora olyckor som bränder, stormar, ofred och inte minst som informationsplatser och i det här fallet lokaler för vaccinering i samband med pandemin, skriver Andreas Pettersson och Erik Ulriksson.

Myndigheterna flaggar för en massvaccination av alla över 18 år, om vi alla ska ta oss in till tätorternas vårdcentraler och vaccinationsmottagningar blir det fort trångt. Vårdinrättningarna blir överbelastade. Den vårdpersonal som finns i tätorterna får ännu mer att göra. Personer i riskgrupperna tvingas åka med kollektiva färdmedel fastän att det är olämpligt. Smitta sprids när vi rör oss mellan närsamhället och stadskärnorna.

I Värmland finns 120 bygdegårdar – allmänna samlingslokaler som kan vara en avgörande pusselbit i en välorganiserad massvaccinering. Lokaler som är tillgänglighetsanpassade med ramp, RWC och goda parkeringsmöjligheter. Bygdegårdarna finns och fungerar tack vare otaliga eldsjälar som är beredda att snabbt organisera och strukturera nödvändiga insatser.

Bygdegårdarna är redan naturliga samlingsplatser som kan och bör vara trygghetspunkter i civilsamhället. För oss är det självklart att öppna upp bygdegården vid samhälleliga kriser, vid stora olyckor som bränder, stormar, ofred och inte minst som informationsplatser och i det här fallet lokaler för vaccinering i samband med pandemin.

Region Värmland och de värmländska kommunerna måste bli medvetna om bygdegårdarnas viktiga roll vid kriser. Fler behöver se bygdegårdarna som en naturlig resurs vid krisberedskapsplanering. Allt för ofta ser vi hur olika institutioner bygger upp nya och parallella system. Det finns redan hus och lokaler som går att använda till samhällsnyttig verksamhet.

Vi vill bidra till att fler förstår bygdegårdarnas roll och användbarhet i civilsamhället. På så sätt kan vår regions krisberedskap bli ännu bättre.

De frivilliga insatserna sker ofta i stunden och utifrån uppenbara behov. Både forskning och erfarenhet från olika kriser visar att organiserade frivilliga snabbt kan starta upp verksamhet och är duktiga på samverkan.

Värmlands Bygdegårdsdistrikt

Andreas Pettersson

Ordförande

Erik Ulriksson

Ledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.