Hoppa till huvudinnehållet

Låt Karlstads centrum leva

Publicerad:
Hamngatan föreslås till viss del begränsas för biltrafik, och kommer under en betydande tid att stängas av på grund av ombyggnation, skriver fastighetsägare i Karlstad.
Hamngatan föreslås till viss del begränsas för biltrafik, och kommer under en betydande tid att stängas av på grund av ombyggnation, skriver fastighetsägare i Karlstad. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För oss är Karlstads stadskärna betydligt mer än en omstigningsplats för kollektivtrafikresenärer, det är en plats för möten, fika, mat, trevligt häng och shopping, skriver fastighetsägare i Karlstad.

Den senaste tiden har diskussionerna om tillgängligheten till centrum på nytt tagit fart i Karlstad, detta med anledning av att det är dags att återigen yttra sig kring planerna på ett nytt resecentrum. Det är en diskussion som vi välkomnar, och som vi länge försökt lyfta på olika sätt.

Vi står inför en stor ombyggnation av Karlstads centrala delar. Hamngatan föreslås till viss del begränsas för biltrafik, och kommer under en betydande tid att stängas av på grund av ombyggnation. Ett resecentrum är bra, men i det pågående planerandet saknar vi diskussionen om nyttan för Karlstads centrum och hur stadskärnans aktörer ska kunna fortsätta att driva sina företag under byggtiden.

Nuvarande förslag fokuserar nästan uteslutande på nyttan för resenärer som ska byta transportslag och resa vidare, detta på bekostnad av besökare till centrum. För oss är Karlstads stadskärna betydligt mer än en omstigningsplats för kollektivtrafikresenärer, det är en plats för möten, fika, mat, trevligt häng och shopping.

Så skriver du en debattartikel

För att stadskärnan fortsatt ska ses som en plats som människor vill vara på behöver ombyggnationer mötas upp med avsevärda lättnader för människor att ta sig in till centrum. Det välfungerande parkeringsledningssystemet måste kompletteras med p-skiva eller gratis parkering för de som ska besöka centrum under en kortare tid. Tillgängligheten i form av tydlighet hur man på bästa sätt når centrum i tider av ombyggnation behöver också bli bättre.

Stadskärnans företag har under lång tid klarat av att möta konkurrensen från både e-handel och externhandel, något som andra städer brottats med. Karlstad har en högre andel externhandel än många andra (58 procent jämfört med 39 procent för riket), och ytterligare planer på mer handel i externa lägen är på gång. Tidigare har sådana planer skett under förutsättning att tillgängligheten till centrum inte påverkats nämnvärt. Nu kan tidpunkten inte vara sämre. Samtidigt som det finns planer på ytterligare externhandel får stadskärnans företag en kraftigt försämrad tillgänglighet.

Stadens företag är en viktig del av näringslivet. Stadskärnan genererar tillväxt, utveckling och arbetstillfällen, den är ett besöksmål och kommunens ansikte utåt. I en stadskärna finns många olika företag och aktörer som kan hjälpas åt, här finns en mångfald av verksamheter och idéer, här finns fastighetsägare med en tro på Karlstads framtid, butiksinnehavare och krögare som lägger ner själ och hjärta i sin verksamhet. Att försvåra för dessa att driva sina företag vore att lägga en våt filt över hela kommunen och regionens attraktivitet.

Många av stadskärnans aktörer har, och har haft det tufft under en lång tid. Pandemin har påskyndat omstruktureringar i handel, men medan vi tidigare har kunnat förlita oss på att restauranger, hotell och serviceverksamheter haft en positiv utveckling, är de nu mer drabbade än andra på grund av en rad restriktioner. Nu behövs hopp och tro mer än någonsin tidigare. Ska verksamheterna hålla i och hålla ut och tro på att Karlstad fortsatt vill ha en tillgänglig och attraktiv stadskärna efter pandemin, eller ska de stänga igen redan nu?

Peter Lundgren

Lundbergs Fastigheter

Josefin Knarrström

Wermlands Invest

Peter Persson

Capriga

Jan Kasslert

Nyfosa

Gert Carlsson

Profil Invest

Birgitta Skoog Janson

BRF Monitorn

Magnus Henriksson

NWT Fastigheter

Arne Bengtsson

Rohm & Co

Caroline Gustafsson

SBB

Jens Halvarsson

Stadsrum Fastigheter

Maria Frisk

Fastighetsägarna

Lena Malmberg

Clarion Collection Hotel Plaza

Anders Gustafsson

Best Western Hotel Savoy

Henrik Sundquist

Clarion Collection Hotel Drott

Thomas Bergqvist

Bergqvists Skor

Ann-Sophie Redfern

Mitt i City, Thon-gruppen

Artikeltaggar

Ann-Sophie RedfernButikerCaroline GustafssonCentrumDebattFastigheterFastighetsägarnaHamngatanHenrik SundquistJan KasslertJosefin Knarrström BerghKarlstadKommunikationerLundbergsMagnus HenrikssonMaria FriskPeter PerssonResecentrumThomas BergqvistWermlands Invest