Krångla inte till placeringen av regementet

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har synpunkter på återetableringen av ett regemente i Kristinehamn.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Insändare angående en artikel i NWT 2020-12-16, Klart: A9 återuppstår.

Med en stigande förvåning läste jag rubricerad artikel.

I Östersund fick man inget helt regemente för det skulle bli för dyrt, men i Kristinehamn vill någon bygga nya kaserner trots att det finns tio stycken redan.

Slöseri.

Artikeln tar upp förslag på nya placeringar av regementet inom Kristinehamn.

Ett förslag är Harberget i tätortens norra del. Fördelen skulle vara att man får en närhet till väg 26, mot Filipstad, men man nämner inget om hur man skall lösa frågan med övningsfält. Ett övningsfält kan kräva en stor yta som kan komma att inkräkta på privat ägande förutom Sveaskog och Kristinehamns kommun. Miljöprövning och eventuella överklaganden kan göra att alternativet glider Kristinehamn ur händerna vilket vore synd.

Ett annat förslag är någonstans mellan energibolaget och Björkvallen. Jag är osäker på om området blir stort nog, men förslaget ligger så att det nuvarande övningsområdet ligger mera rätt till, dock utan att vara bra.

Ett tredje alternativ är enligt mig att flytta in där man flyttade ut. Det vill säga det kasernområde där Bergslagens Artilleriregemente låg tidigare.

Stor samordning med Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) bör ske. Man bör utreda om en viss utbyggnad av kasernområde kan/bör ske.

Genom att flytta stängslet ända fram till Magasinsvägen och riva några träbyggnader, som tidigare har varit förråd, kan man troligen genom markberedning möjligen få en yta på 80 x 100 meter kanske mer. Det kan bli platsen för MSB:s nya “svenska förråd”.

MSB:s “EU”-förråd kan kanske placeras mellan energibolaget och Björkvallen. Ett sådant förråd torde kräva betydligt mindre yta än ett artilleriregemente.

Vi bör beakta att det kan ske en viss utbyggnad av A9 efter 2025. Armégarnisonen har då kanske 800-900 soldater. Huvuddelen är då inte artillerister utan de är troligen infanterister.

Det finns plats i kaserner och på övningsfält. Varför skall ni krångla till saker ock ting? Kristinehamn är genom sitt läge mellan Brigad Skåne och Brigad Boden lämplig plats att centralisera artilleriets officersutbildning. Även Gotland ingår här.

Problemet med att nå Filipstadsvägen har överdrivits anser jag. Bataljonen kommer troligen att gå oftare till Villingsberg än till Älvdalen.

Viktigt är att MSB inte stretar emot likt en erimitkräfta i en okuperad snäcka.

Beakta de samordningsvinster som kan uppnås, det är Ni skyldiga oss skattebetalare

Lars-Åke Andersson

Cirka 40 år inom Försvarsmakten

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.