Förälder och lärare kritiska – varför inte jullov redan från fredag?

Insändare | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Nästa vecka är det tomtens stora dag. Flera insändare lyfter tankar om varför inte skolan i Karlstad stänger igen nu på fredag, för att minska risken för ökad smitta under julen.
Foto: Claudio Bresciani / TT
Förälder och lärare ställer sig frågande: Varför tillåts inte eleverna få jullov från och med fredag för att minska eventuell smittspridning i jul? Ansvarig politiker svarar sist i den här insändartexten.

Det har kommit till min kännedom att ett fackligt förslag angående julavslutning, grundskola och coronapandemi förts fram till Barn- och ungdomsförvaltningen, BUF, i Karlstad kommun. Förslaget gick ut på att skolelever skulle få möjlighet att gå på jullov fredagen den 18 december. På så vis skulle eleverna kunna hålla sig i karantän fem dagar fram till julafton och familj och släkt skulle kunna fira en relativt coronasäker jul tillsammans med exempelvis äldre släktingar som man kanske inte haft möjlighet att träffa under året.

Den undervisning som eleverna skulle haft under måndagen skulle de kunna göra som en hemuppgift (på tisdagen är det julavslutning).

Lärare och personal skulle givetvis jobba måndag och tisdag, det finns mycket arbete som behöver utföras även när skolan är tom på elever.

Förslaget fick avslag från BUF i Karlstad.

Argumenten lär ha varit att det var orättvist mot fritidspersonal och att det inte fanns lagligt stöd för beslutet.

Jag ställer mig mycket frågande till båda argumenten.

För det första handlar detta inte om rättvisa utan om att minska smittspridningen och att på ett enkelt och gratis sätt stödja familjer och ge en positiv injektion och ett fint avslut på ett kämpigt och tragiskt år. En pandemi är inte rättvis – alla drabbas.

Att det inte skulle finnas lagligt stöd verkar också märkligt. Menar Karlstads utbildningschef Johan Sjövall och skoldirektör Maria Kjällström att varken de eller skolornas rektorer har mandat att ge kommunens skolelever två dagar distansundervisning eller hemstudier?

Det låter osannolikt. Har jag uppfattat korrekt?

Det är i så fall korttänkt och nonchalant, tycker jag. Tusentals skolelever, föräldrar och mor- och farföräldrar i Karlstad kommun vill nog gärna höra er förklaring.

Stefan Bäcklund, förälder

Hur stort allvar måste det bli för att vi lärare ska bli hörda?

Det är lördagsmorgon och jag följer som vanligt tv:s morgonsändning. Återigen uppmanar de oss att ta vårt ansvar med att hålla avstånd och inte träffa andra människor förutom de vi bor tillsammans med.

Av många olika anledningar vill jag självklart också ta mitt ansvar för att försöka dämpa smittspridningen i samhället. Men hur ska jag som högstadielärare förhålla mig till dessa riktlinjer?

På min arbetsplats finns det ingen möjlighet att hålla avstånd. Vi sicksackar oss fram i korridorer bland klungor av elever och i klassrummen vistas över 30 personer i snitt varje lektion där vi lärare undervisar flera olika klasser varje dag.

Vi sitter dessutom upp till 12 lärare i varje arbetsrum. Vi har haft flera konstaterade fall av covid-19 både bland elever och lärare men vi får inte veta vilka på grund av sekretesskäl. Smittspårningen faller då på eget grepp.

Vi lärare har kämpat oss igenom denna egendomliga period sen pandemin bröt ut och vänt ut och in på oss för att försöka lösa vår arbetssituation på bästa sätt.

Nu när terminen snart är över och betygen är satta ska vi ändå köra ända in i kaklet till den 22/12! Ja du läste rätt, vi ska alltså hålla ställningarna med våra elever och få en dags respit innan det blir julafton.

Är detta rimligt?

Hade vi fått undervisa de sista dagarna på distans bidrar vi till en dämpning av smittan i samhället och får samtidigt en chans till några ”karantändagar” innan julledigheten.

Frågan om vi åtminstone kan få undervisa våra elever på distans de två sista dagarna har varit uppe i central samverkan och ”tagits på största allvar” av förvaltningsledningen med vår skoldirektör Maria Kjällström som huvudansvarig. Då undrar jag, hur stort allvar måste det bli för att vi lärare ska bli hörda?

Bekymrad högstadielärare

SVAR DIREKT:

Just nu är det många som funderar över om, och i så fall hur, man ska kunna träffa sina nära och kära under jullovet. Därför är det förståeligt att det har kommit in olika förslag och önskemål kring hur vi ska hantera terminens sista skoldagar.

Vi har sedan pandemin bröt ut gjort allt vi kan för att smittan inte ska spridas på skolorna och håller oss hela tiden à jour med utvecklingen och de rekommendationer som folkhälsomyndigheten kommer med.

Vi har dagliga möten för att säkerställa att vi snabbt kan göra de ändringar som krävs och fatta de beslut som behövs.

Ett förslag har varit att övergå till distansundervisning de sista dagarna på terminen.

Att gå över till distansundervisning i grundskolan är ett beslut som styrs av en särskild förordning, och som enbart kan fattas på två grunder.

Antingen att det saknas personal i den omfattning att det inte är möjligt att hålla verksamheten igång eller att Smittskydd, Folkhälsomyndigheten eller regeringen rekommenderar detta.

Vi har i Karlstad tillgång till vikarier och är relativt förskonade från spridningar i skolor. Det är mycket tack vare att vår personal i förskola och skola har gjort stora insatser och att föräldrar och elever har tagit ansvar och stannat hemma vid symtom.

Det finns därför inte några rekommendationer om stängning av skolor i Karlstad från myndigheterna och därmed ingen grund för beslut om stängning eller övergång till distansundervisning.

Däremot kan läget förändras snabbt och vi har beredskap om ett sådant beslut skulle bli aktuellt.

Niklas Wikström (L)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.