Vanskligt att jämföra länders statistik

Debatt | Coronaviruset
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
När nu andra vågen av smitta rullar över Europa framstår Sverige, trots sina betydligt mildare restriktioner, som ett ”normalland”, om vi nu trots den stora osäkerheten ska bedöma de siffror som finns, skriver Rolf Ahlzén.
Foto: Tommy Andersson
Mot denna bakgrund vore det klokt att ännu ett tag vara mycket återhållsam med slutsatser om hur olika länder lyckats i sin coronahantering, skriver Rolf Ahlzén.

Det finns mycket starka skäl att läsa statistiken över Covid-19 med ett kritiskt öga, särskilt på nationell nivå när länder jämförs. Testningen avseende smitta – PCR- och antigentester – har en svårbedömd felfrekvens. Frekvensen testning skiljer sig därtill markant mellan olika länder. Antalet rapporterade dödsfall är också behäftat med stor osäkerhet. Individer dör av Covid-19, de dör med Covid-19 och dödsfall relaterade till coronainfektion rapporteras i olika utsträckning i olika länder. Påverkan på den totala dödligheten under året förblir ofta svårbedömd.

Mot denna bakgrund vore det klokt att ännu ett tag vara mycket återhållsam med slutsatser om hur olika länder lyckats i sin coronahantering. Sverige jämförs oupphörligt med Norge och Finland. Man tycks anse att detta är den enda relevanta jämförelsen, och denna faller ut starkt negativt för vårt land.

Men Sverige är inte längre som våra grannländer. Vi skiljer oss i väsentliga avseenden. Vi har större områden med stark social segregation, vi har under senare år haft större svårigheter att få de sociala systemen inklusive äldrevården att fungera, vi har ett storstadsområde med hög social skiktning, vi har sannolikt haft större inflöde av smitta från utlandet.

Så kan ha varit fallet i februari i år, när smittan nådde olika länder i olika hög grad, innan den var känd och åtgärder kunde vidtas. Det skall dock inte förnekas att Sverige inom vissa regioner agerade långsamt i detta läge, sannolikt med följd att mer smitta hann nå riskgrupperna.

När nu andra vågen av smitta rullar över Europa framstår Sverige, trots sina betydligt mildare restriktioner, som ett ”normalland”, om vi nu trots den stora osäkerheten ska bedöma de siffror som finns. De allra flesta länder ligger ungefär där vårt land gör avseende dödsfall per capita. Schweiz, Österrike, Ungern, Portugal, Polen, Nederländerna, Sverige för att nu inte tala om de stora länderna Italien, Frankrike, Storbritannien och Spanien – med tämligen små skillnader liknar de varandra.

Detta är värt att begrunda för dem som varnat för att Sveriges ”slapphet” – att vi exempelvis inte haft totala ”lockdowns” och inte har en allmän rekommendation om munskydd – skulle leda till skyhöga smitttal. Vad som händer de närmaste veckorna är en öppen fråga, men i nuläget ser Sverige ut att hamna där de flesta länder i Europa hamnar.

Rolf Ahlzén

Läkare och etiker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.