Hoppa till huvudinnehållet

Politikerna ger svar: därför röstade vi ja eller nej

Publicerad:

Partierna gjorde olika bedömningar om moskébygget i Karlstad när frågan om bygglovet avgjordes i november. Tre partier i stadsbyggnadsnämnden röstade emot, fem röstade för.

Här förklarar partierna som deltog i beslutet varför de röstade som de gjorde.

Frågan om den nya, stora moskén som planeras i Karlstad engagerar och berör. NWT:s granskning av frågan har väckt debatt, bland annat på sociala medier. I dag avslutas artikelserien med frågor till partierna, där de får svara på både hur de ser på fakta och värderingar i frågan.

16 miljoner saknas till moskébygget – ordföranden: "Vi är inte till salu"Tidigare landstingsrådet om flickor som bevakas: "Vi måste sluta vara så naiva"Starkt stöd för Ekströms uttalanden"Moskén skulle ge en känsla av tillhörighet"

Först de tre nej-partierna:

Erik Nilsson, Kristdemokraterna

 Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden
Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden Foto: Håkan Strandman

Varför röstade ni nej till bygglov?

– När det gäller bygglovet i stadsbyggnadsnämnden var det parkeringsfrågan som vi hade en hel del frågetecken till. Vi tyckte inte att den varken var löst första eller andra gången.

Är finansieringen av moskén en viktig fråga?

– Det har den varit. Den har inte påverkat beslutet i stadsbyggnadsnämnden, men i ett bredare perspektiv ja. Vi har haft en hel del funderingar, framför allt när vi diskuterade och innan vi beslutade om detaljplanen i fullmäktige så var vi fundersamma till det här.

Vad har ni gjort för att försöka reda ut frågan om finansieringen?

–Vi bjöd in föreningen till oss, och då var en fråga finansieringen för att inte bara gå på andrahandsuppgifter, Svaren var inte helt tillfredsställande. Jag träffade ordföranden i föreningen själv, hade diskussioner med honom. Han visade ett kontoutdrag där de hade 1,5 miljon på kontot. Han berättade för mig att resten av pengarna skulle komma från andra finansiärer. De skulle samla in pengar, och även få in pengar utomlands ifrån. Det väckte lite frågetecken hos mig.

Ser ni några problem med den inriktning av islam som predikas i moskén?

– Det var framför allt när vi diskuterade och sa nej till detaljplanen. Det var därför vi valde att träffa föreningen, vi hade frågor kring dessa saker. Vi fick inga bra svar då. Andra partier har på insändarsidor ställt frågor till föreningen, som fick svar att föreningen ska redovisa hur de jobbar med de här frågorna. Jag har aldrig sett någon sådan redovisning. Så frågetecknen står fortfarande kvar utifrån de aspekterna.

Vad grundar ni den ståndpunkten på?

– Två aspekter: jämställdhet och jämlikhet. Här väljer man att göra något som inte vi står för över huvud taget som politiskt parti. Vi tycker ju att män och kvinnor ska kunna umgås i samma rum till exempel, det ser vi inget problem med utan vi förutsätter att det ska vara så. Här har man i religionens namn valt att göra en annan bedömning. Det är också avsaknaden av svar. Vi har ställt frågor om finansiering, det har varit uppe i media, men man får man inga svar.

Alexander Torin, Moderaterna

Alexander Torin (M), kommunalråd
Alexander Torin (M), kommunalråd Foto: Emma Lindell

Varför röstade ni nej till bygglov?

– Anledningen är att man inte uppfyller kraven i parkeringsnormen.

Är det den enda anledningen?

– Vi har varit emot ett moskébygge hela tiden. Vi röstade nej till detaljplanen. Om man inte vill ha en moské på Rud hade det varit det ställningstagande som de flesta partier hade landat i, att man inte skulle godkänna detaljplanen, men eftersom den hade vunnit laga kraft så blir bygglovshanteringen i grund och botten en myndighetsutövning. Och då måste man rösta ja eller nej. Då landade vi i att man inte på ett tillfredsställande sätt har svarat på hur man tänker lösa parkeringen.

– Det vi anförde i fullmäktige när vi röstade nej var att vi primärt borde använda den kommunala marken till bostadsproduktion i tätorten. Vi har bostadsbrist, vi växer med 1 procent per år - det kommunala fokuset borde vara att använda marken till bostäder och veksamhetsmark, inte till en moské. Om de fixar privat mark någonstans är det upp till dem, men att använda kommunal mark till det tycker inte vi är ett rimligt sätt att använda marken på.

Tycker ni att finansieringen är en viktig fråga?

– Det är absolut en helt central fråga.

Vad har ni gjort för att försöka reda ut frågan om finansieringen?

– Det är väldigt svårt för kommunen göra den typen av undersökning av finansieringen. Partiet har träffat företrädare för föreningen och frågat om finansieringen. De har även fått frågor från media och vi har inte varit nöjda med svaret. Vi tycker fortfarande att de är svaret skyldiga

Ser ni några problem med den inriktning av islam som predikas i moskén?

– Vi tycker det är viktigt att det råder religionsfrihet i Sverige, var och en är fri att utöva sin religion. Men vi är tydliga med att Sverige är byggt på en kristen idétradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden, och vi är ett sekulärt land. Den uppfattningen kommer vi inte att vika en tum på, att det offentliga är sekulärt. Vi står upp för hbtq-rättigheter och jämställdhet, Vi kommer inte att ändra uppfattning om det oavsett, och vi tycker såklart att det ska genomsyra allt.

Vad grundar ni den ståndpunkten på?

– Vi har träffat företrädare för föreningen. Det gjorde vi innan detaljplanen behandlades i fullmäktige. De fick berätta för oss vad som är målet med deras verksamhet och vad de står för. Vi har också följt mediarapporteringen, bland annat det som har framkommit i Sveriges Radios granskning.

Att ni kom fram till slutsatsen att det här inte är ett lämpligt sätt att använda kommunal mark på, har det att göra med de värderingar och traditioner som är förknippade med föreningen?

– Nej, det tycker jag inte, utan det handlar snarare om att en moské inte är på det stora hela för markägarna, Karlstadsborna, en ändamålsenlig markanvändning. Det är en ganska stor yta, det skulle gå att exploatera med bostäder. Det hade gett både fler skattebetalare, kortare bostadsköer och mer nytta för Karlstadsborna.

Kjell Örnberg, Sverigedemokraterna

Kjell Örnberg (SD), ledamot stadsbyggnadsnämnden
Kjell Örnberg (SD), ledamot stadsbyggnadsnämnden

Varför röstade ni nej till bygglovet?

– Beslutet fattades på ett ofullständigt beslutsunderlag. När det gäller markupplåtelsen som teknik- och fastighetsnämnden hade gjort avseende parkeringsplatserna så ligger det för laglighetsprövning på Förvaltningsrätten i Göteborg. Därigenom har inte teknik- och fastighetsnämndens beslut vunnit laga kraft. Med anledning av att länsstyrelsen upphävde det förra beslutet på grund av att parkeringsfrågan inte var löst så var detta det absolut viktigaste beslutsunderlaget när det gäller bygglovsansökan den här gången också. Då fanns inte en lagakraftvunnen dom när det gäller marköverlåtelsen. Dessutom så är det så att principiellt så har vi 25 års markupplåtelseavtal för alla övriga intressenter i Karlstad, och nu skulle det bara vara tio år. Det är några av anledningarna till att vi just i det här beslutet när bygglovsansökan togs upp ansåg att den skulle avslås.

Är finansieringen viktig fråga?

– Det är en jätteviktig fråga, att man inte släpper in extrema muslimska intressen på svensk mark. Vi vill inte ha några moskéer som är finansierade av Saudiarabien eller Förenade Arabemiraten eller Qatar eller någonting sådant.

Vad har ni gjort för att försöka reda ut frågan om finansieringen?

– Vi har försökt att få svar från Islamiska kulturföreningen men där får vi inga svar. De säger att finansieringen ska lösas genom medlemmarna, vilket ju är rätt så stora pengar. Vi har inga vidimerade uppgifter över huvud taget, men vi har hört ryktesvägen att det kommer pengar från andra håll in till föreningen.

Ser ni några problem med den inriktning av islam som predikas i moskén?

– Vi ser vissa problem. I Karlstad finns det både sunni- och shiamuslimer. Det är många muslimer har vänt sig till oss och upplever oro, som inte har samma syn på islam som föreningen har.

Vad grundar ni den ståndpunkten på?

– Det finns exempel på att de bjudit in föreläsare som inte har vad vi tycker riktiga värderingar, det är en av bitarna. Sedan är det så här att de står närmare salafism, själva inriktningen på deras tro. Det är någonting som vi också oroar oss över.

– Anledningen till att vi motsätter oss en moské är vad invånarna på Rud säger och vad invånare i Karlstads kommun framfört till oss. Vi ska vara deras röst, det är därför de har lagt sin röst på oss. Vi har inga som helst synpunkter på religionsfriheten i Sverige men vi har också en yttrandefrihet. Det innebär att alla har rätt att framföra sina åsikter.

Här följer de fem ja-partierna:

Frida Pettersson, Centerpartiet

Frida Pettersson, kommunalråd C)
Frida Pettersson, kommunalråd C) Foto: Kent Sjögren

Varför röstade ni ja till bygglovet?

– Stadsbyggnadsnämnden har lagar att förhålla sig till. Bygglovet stämde överens med den detaljplan som ligger, det är ett beslut efter de regler som vi har ställt upp.

Är finansieringen en viktig fråga?

– Vi ser att kommunikationen med föreningen är viktig, sedan gäller det att hålla ordning på vad kommunen ska göra i det här. Vi håller inte på och kollar vad andra föreningar gör med sina pengar eller var de får sina pengar ifrån. Vi ska ta kommunens roll, och behandla de här som en förening.

Ser ni några problem med den inriktning av islam som predikas i moskén?

– De får bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund. De i sin tur har sina regler för vilka som ska få bidrag. Om de säger att det är okej förlitar vi oss på deras bedömning.

Vad grundar ni den ståndpunkten på?

– I grund och botten religionsfriheten. Den måste vi värna om

Är ärendet avslutat för er del?

– Ja, vi har hunnit prata om det här många gånger och vänt och vridit på det. Jag har svårt att se vi skulle ändra oss. Vi ser inget överhängande problem till just den här moskén

– Ska vi särbehandla och säga nej måste man veta varför och gå på fakta.

Niklas Wikström, Liberalerna

Niklas Wikström (L), kommunalråd
Niklas Wikström (L), kommunalråd Foto: Joachim Lagercrantz

Varför röstade ni ja till bygglovet?

– Processen om att kulturföreningens moské ska flytta från Kronoparken till en ny moské på Rud har hållit på i minst fem-sex år och det har utretts och behandlats väl i både teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Beslut om exempelvis detaljplan och bygglov har grundats, som vid alla liknande beslut i dessa nämnder, på fakta, problemställningar och gedigna underlag.

– Det har då konstaterats och beslutats att en ny moské kan byggas på Rud. Kommunen har hanterat detta enligt de lagar och regler som finns om byggnation och etableringar.

– Om en moské är lämpligt ur ett religiöst perspektiv är inte en fråga som ska hanteras inom ramen för kommunens planbeslut. Gör man det riskerar man osvikligen att komma i konflikt med internationella konventioner och svensk lag.

Är finansieringen av moskén en viktig fråga?

– Generellt brukar kommunen inte lägga sig i hur andra aktörers byggnader finansieras. Skulle det vara så att verksamhet som bedrivs i moskén, på grund av påtryckningar från finansiärer, påverkas i en riktning som inte överensstämmer med svenska lagar och förordningar är det så klart inte acceptabelt. Vi har dock ingen information om någon sådan finansiering.

Vad har ni gjort för att försöka reda ut frågan om finansieringen?

– I den kontakt vi genom åren haft med kulturföreningen har vi varit tydliga med att vi inte vill se utländsk finansiering av den nya moskén. Föreningen har i sin tur uppgivit att de inte ska göra sig beroende av utländska intressen och att finansieringen är helt öppen för insyn.

Ser ni några problem kopplade till den inriktning av islam som predikas i moskén?

– I Sverige har vi religionsfrihet, det ger alla människor rätt att utöva sin religion. Vi har också lagar om jämställdhet och människors lika värde. Skulle man i exempelvis en predikan uppmana till något som går emot människors lika värde skulle det kunna vara ett problem. Därför är det viktigt att det finns kunskap, förståelse och acceptans för gällande svenska lagar hos de som predikar och leder verksamhet.

Vad grundar ni den ståndpunkten på?

– Karlstads kommun har tillsammans med Region Värmland och lokalpolisområde Karlstad ett samarbete med trossamfunden i Karlstad. Här finns representanter med från olika religioner, kulturer och nationaliteter. Genom det samarbetet och genom möten med Islamiska kulturföreningen har dialog förts om till exempel jämställdhet. Den Islamiska kulturföreningen har varit positiva till att arbeta för jämställdhet mellan könen och för att till exempel motverka hederskultur. Detta är naturligtvis något vi verkligen får fortsätta att arbeta vidare med. Som kommun har vi för övrigt handlingsplaner och bra konkret arbete för att motverka just hedersvåld och förtryck, olika typer av extremism och för att öka jämställdhet och tolerans.

Är ärendet avslutat för er del?

– Vi har haft många moskéer på olika platser i Karlstad i mer än 25 år och Islamiska kulturföreningen har verkat här sedan 1990-talet. För oss är religionsfriheten central och vi anser det vara av yttersta vikt att behandla olika trossamfund likvärdigt. Vi ser frågan om en moské på Rud som likvärdig med att till exempel Jehovas vittnen, mormoner, buddhister eller katoliker skulle ansöka om tillstånd för att uppföra en lokal för religiösa ändamål. Oavsett om Islamiska kulturföreningen bygger en ny moské på Rud, så kommer de och andra moskéer med all säkerhet att finnas kvar på andra platser i Karlstad som de gjort de senaste 25 åren.

Linda Larsson, Socialdemokraterna

Linda Larsson, kommunalråd (S)
Linda Larsson, kommunalråd (S) Foto: Helena Karlsson

Varför röstade ni ja till bygglovet?

– Dels handlar det om religionsfriheten. Den innebär ju att enskilda eller en grupp av personer har rätt att utöva sin religion. Det innebär även en möjlighet att uppföra en religiös byggnad för det ändamålet. Dels handlar det om att religionsfriheten är grundlagsskyddad. Vi i Socialdemokraterna är väldigt angelägna om att vi har en korrekt myndighetsutövning, och att vi ska bemöta Karlstadsbor, företag och föreningar på ett likvärdigt sätt. Eftersom det inte fanns några sakskäl för att invända mot att bevilja bygglovet som ju faktiskt ligger i linje med detaljplanen som är fastslagen av kommunfullmäktige så tyckte vi att det var rimligt att rösta ja.

Är finansieringen av moskén en viktig fråga?

– Som kommun kan vi inte kräva att föreningen redovisar finansieringen av moskén, det har vi inte laglig rätt att göra. Vi kan inte villkora beslut mot att de måste berätta var finansieringen kommer ifrån. Däremot har Islamiska kulturföreningen själva sagt att de kan tänka sig att öppet redovisa finansieringen, och vi uppmanar föreningen till fortsatt öppenhet och att man ska stå fast vid det man tidigare har sagt, eftersom det uppenbarligen är en fråga som engagerar väldigt många Karlstadsbor.

Vad har ni gjort för att försöka reda ut frågan om finansieringen?

– Det handlar mycket om dialog med föreningen och att efterfråga öppenhet utan att kräva att få se deras bokföring.

– Det är viktigt att nämna att vi under hela den här processen har haft en dialog med expertmyndigheten Myndigheten för stöd till trossamfund, som ger bidrag till olika religiösa inriktningar i Sverige, så nej, vi har ingen anledning att misstänka att det skulle komma någon utländsk finansiering.

Ser ni några problem kopplade till den inriktning av islam som predikas i moskén?

– Socialdemokraterna kommer aldrig att acceptera radikalisering eller religiös extremism. Om det genomgående skulle predikas utifrån en salafistisk inriktning så är det så klart ett problem. Men det är inte den informationen som vi har fått under hanteringen av det här ärendet eller i de kontakter som har varit i kontakterna som har varit mellan kommunen och föreningen.

Vad grundar ni den ståndpunkten på?

– Vi kan inte mer än att lita på de uppgifter vi får till oss i kommunben.

– Under tiden vi har hanterat ärendet har vi tagit andra beslut som går ut på att möta oron som Karlstadsbor gett uttryck för. Vi har tagit beslut i kommunstyrelsen att starta dialog med alla trossamfund i Karlstad kring värdegrundsfrågor, svensk lagstiftning, grundläggande värderingar, jämställdhet, kvinnans rättigheter, att fritt välja vilken partner man vill leva med, med mera.

Är ärendet avslutat för er del?

– Ja, i viss mån. Bygglovet är ju det, men när det gäller att möta oron så sker det med kunskap och dialog.

Monika Bubholz, Miljöpartiet

 Monika Bubholz, gruppledare (MP)
Monika Bubholz, gruppledare (MP) Foto: Sanna Emanuelsson

Varför röstade ni ja till bygglovet?

– Det var korrekt, inget som gick emot lagstiftningen. Är det inte fel lagmässigt får man inte rösta nej, vad jag har förstått.

Anser ni att finansieringen är en viktig fråga?

– Det viktiga för oss är att det ska finnas religionsfrihet. Det gäller i Sverige och då ska det få finnas moskéer i Karlstad precis på samma sätt som det finns kyrkor, föreningshus och lokaler för dem som inte är religiösa. Sedan är vi absolut måna om att det inte sker någon radikalisering men jag vet att man jobbar med det på ett bra sätt. Det finns en rädsla att det ska komma påtryckningar genom finansiering, det är vi noga med att det inte gör.

Vad har ni gjort för att försöka reda ut frågan om finansieringen?

– Vi utgår ifrån att finansieringen kommer att redovisas på ett bra sätt. Transparensen är viktig för oss.

Ser ni några problem kopplade till den inriktning av islam som predikas i moskén?

– Religionsfriheten är det viktiga. Kommunen jobbar hårt och har ett bra samarbete och samtal med trossamfunden, där man kan påverka värderingar. Vi måste mötas, diskutera och se varandra som människor.

– Om man har en moské som fungerar bra som vi har i Karlstad gäller det att inte alienera dem, peka ut dem. Den stora massan är ju goda människor och vi jobbar med de de goda krafterna.

Parvane Assadbegli, Vänsterpartiet

Parvane Assadbegli, gruppledare (V)
Parvane Assadbegli, gruppledare (V)

Varför röstade ni ja till bygglovet?

– Vi tog debatten för några år sedan i fullmäktige. Det ska vara en självklarhet att alla ska kunna utöva sin religion. Vi politiker kan inte stoppa en religion, stoppa folk från att samlas och be eller utöva sin religion, så länge som de finner sig i de regler och lagar som finns i Sverige.

Är finansieringen en viktig fråga?

– Ja, det tycker vi. Men vi frågar aldrig Pingstkyrkan hur de ska finansiera bygget av deras kyrkor, och så länge som det inte kommer uppgifter, bekräftade uppgifter, som visar att finansieringen är fel så är frågan varför vi ska vi göra det med den här moskén.

Vad har ni gjort för att försöka reda ut frågan om finansieringen?

– Jag vet att man har tittat på det i kommunen. Vi har duktiga tjänstepersoner som gör sitt jobb. De har inte sett något underlag som visar att de får finansiering utifrån, och jag litar på våra tjänstepersoner. Vi har otroligt duktiga medarbetare i Karlstad. Varför ska vi inte lita på deras bedömning utan istället lita på rykten?

Ser ni några problem kopplade till den inriktning av islam som predikas i moskén?

– När det gäller hbtq-personer är även Sverigedemokraterna emot hbtq-personer, de vill inte ens flagga med hbtq-flaggan i sin kommun.

Men nu handlar det inte om SD?

– Genom att säga ja till moskén säger man inte ja till salafister, jag säger ja till att folk ska ha rätt till att utöva sin religion. Jag vill inte ha extremister i Karlstad. Om man inte tillåter dem att ha en moské, garanterar man att man inte tar dit salafister då? Nej, det kan man inte göra. Det är bara genom öppen dialog, man får berätta vad som gäller i Sverige.

Vad grundar ni den ståndpunkten på?

– Jag ser rätten att du som medmänniska ska få tro på det du vill, om man finner sig i de lagar som gäller i Sverige, inget annat. Ingen ska ha egenskrivna lagar i Sverige.

– Om den lilla moskén växer till en större moské, betyder inte det att de blir strängare i sin religion. Det handlar inte om vilken byggnad du befinner dig i, det handlar om att samhället, världen, har blivit grymmare mot oss människor när man pratar om olika kulturer, om klasskillnader och socioekonomiskt utsatta områden.

Är ärendet avslutat för er del?

– Man ska aldrig säga aldrig, men det måste till en väldigt extrem händelse för att stoppa bygglovet. Det handlar om en byggnad, innehållet är viktigare för mig.

Artikeltaggar

Alexander TorinFrida NilssonIslamiska kulturföreningenKjell ÖrnbergKristdemokraternaLars VilksLiberalernaLinda LarssonMonika BubholzNiklas WikströmNWT granskar: MoskébyggetNyheterPeter SundinPingstkyrkanRauf AhmadiRudSocialdemokraternaStadsbyggnadsnämndenSverigedemokraternaUlrika Sundström

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.