Ett slag för förtidspensionären

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Några år innan jag själv gick i pension brukade jag gå och nynna på Björn Afzelius sång där han uttrycker ”Jag går i exil...”. Jag sjöng istället ”Jag går i pension...”, skriver Jonas Thornell.
Foto: Stefan Borgius/TT
Politiker och makthavare inom olika samhällssektorer står för en människosyn där marginaliserade grupper, personer med låg socioekonomisk status misskrediteras, skriver Jonas Thornell.

Människosynen i vårt samhälle är inhuman, människo-ovänlig! Jag vill höja sjukpensionärernas status. Vissa män och kvinnor har gått i förtidspension (erhåller sjukersättning) av orsaker som syns utåt, till exempel fysiska handikapp, men på väldigt många andra enskilda individer märks inte några särskilda yttre tecken. Jo, en ledtråd kan vara: enkel klädstil samt avsaknad av dyra accessoarer. Väldigt få sjukpensionärer går ekiperade i randsydda mockaskor, Ralph Lauren-skjortor och bär Louis Vuitton-väskor. Inte heller särskilt många i denna målgrupp kör Lexus och Tesla.

Politiker och makthavare inom olika samhällssektorer står för en människosyn där marginaliserade grupper, personer med låg socioekonomisk status misskrediteras. Det heter ofta att den som har lönearbete, eller går en utbildning för att i ett senare skede arbeta, tillhör segmenten i samhället som gör nytta. Vad är nytta? Ett annat nattståndet och slitet uttryck som fortfarande används är ”att göra rätt för sig”, vilket ska förstås som att försörja sig själv genom arbetsinkomst. De som oftast höjs mest till skyarna som samhällets främsta nyttogörare är entreprenörerna, vanligen storföretagare men även näringsidkare i mindre skala.

Låt oss istället vända på resonemanget; hur skulle samhället se ut om vi helt saknade personer som av olika anledningar inte jobbade? Jag hävdar med bestämdhet att alla behövs. Alla, verkligen alla har ett existensberättigande!

Låt oss därför, för tillfället, bortse från mångfalden av medicinska orsaker och individuella livsomständigheter som kan ligga till grund för att en man eller kvinna behöver pensioneras i förtid. Förtidspensionärer gör mycket nytta i samhället. Vi tjänar som en referensgrupp så att andra, de som vill liknas vid samhällets ”uppbärare” eller nyttogörare, kan jämföra sig, spegla sig: ”Jag gör nytta, men det gör inte han/hon – där..."

För övrigt fungerar samhället så att det är utomstående, oftast medicinsk expertis, som avgjort saken att en individ ska erhålla sjukersättning (tidigare förtidspension). Således inget aktivt val som vederbörande gjort helt själv. Vi har därför, oberoende av sjukdomar och lidande, alla anledningar att bära upp en god självkänsla, hålla fanan högt.

Vi ”sliter” mindre på samhället genom att vår grupp vanligtvis håller en låg konsumtion. Detta beror förvisso oftast på begränsade ekonomiska resurser för att ägna sig åt en rad konsumtionsbeteenden; anskaffning av kostsamma vanor och prestigefulla förnödenheter.

I tider då vi måste tänka mer på miljön borde alla initiativ som leder till att vi konsumerar mindre och producerar mindre uppmuntras. Fattigpensionärer och andra som inte jobbar är ledstjärnor!

Några år innan jag själv gick i pension brukade jag gå och nynna på Björn Afzelius sång där han uttrycker ”Jag går i exil...”. Jag sjöng istället ”Jag går i pension...” därför att jag hade en inre längtan – sehnsucht på tyska – till befrielse från den stress- och sjukdomsalstrande delen av arbetslivet. Jag närde en intuitiv känsla inombords; att utanförskapet kunde lindra mitt lidande.

Bröderna Herrey blev kända under tidigt 80-tal då de genom sin vinnande sång i Eurovisionsschlagerfestivalen, ”Diggi-Loo Diggi-Ley” önskade alla: "gyllene skor". Jag skulle kanske sjunga in en egen version av sången? Den skulle då innehålla ett samhälls- och miljövetet credo där ”gyllene skor” byttes ut mot ”förtidspension”: Åh, jag ville gärna önska, åt alla förtidspension!

Jonas Thornell

Fri skribent, tidigare högskolelärare i psykologi vid polis- och vårdutbildningar

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.