Fler arbetsgivare i Värmland måste tillåta hemarbete

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Att arbeta från köksbordet eller soffan har blivit det nya normala för många av Visions medlemmar i kommuner, regioner, kyrkan och bolag, skriver Veronica Magnusson, Emma Bernhult och Lars-Åke Josefsson.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Nu är det hög tid för arbetsgivarna i länet att vara kreativa och lösningsfokuserade. Distansarbete ställer krav på åtgärder när det gäller alltifrån teknik till ledarskap, skriver Veronica Magnusson, Emma Bernhult och Lars-Åke Josefsson.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter slår fast att arbetsgivare ska se till att personalen arbetar hemifrån om de kan. Trots det uppger var tionde i den region som Värmlands län ingår i att de inte tillåts göra det. Arbetsgivarna i länet behöver ta ett större ansvar för att minska smittspridningen. Samtidigt krävs flera insatser för att säkra medarbetarnas hälsa.

När restriktionerna för att minska smittspridningen nu har skärpts på många områden får arbetsplatsen och resor till och från jobbet en större betydelse. Att alla som kan arbetar hemifrån är avgörande för att vända utvecklingen.

En färsk undersökning från Vision, där drygt 5 000 personer ingår, visar att betydligt fler inom välfärden skulle kunna arbeta hemifrån. Var fjärde av Visions medlemmar i den region som Värmland ingår i arbetar i hemmet under mer än halva arbetstiden. Samtidigt uppger var tionde att arbetsgivaren inte tillåter det, trots att det är möjligt. Ytterligare en fjärdedel väljer av olika skäl att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen. Totalt skulle alltså fler än en av tre kunna arbeta hemifrån istället för att vara på jobbet. Arbetsgivarna i länet måste nu ta ett större ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, som innebär att de ska se till att personalen arbetar hemifrån om de kan.

Att arbeta från köksbordet eller soffan har blivit det nya normala för många av Visions medlemmar i kommuner, regioner, kyrkan och bolag. Andelen som distansarbetar mer än halva arbetstiden har ökat med 500 procent jämfört med innan pandemin. Att ses på digitala möten istället för fysiska, att chatta i digitala kanaler istället för spontanprat vid kaffemaskinen eller att inte träffa sin chef för stöd och råd innebär stora förändringar. I huvudsak fungerar det bra. Många upplever att de blir mer effektiva och en majoritet är positiva till digitala möten.

Men det finns också viktiga utmaningar som kräver åtgärder från arbetsgivarna. Ungefär en av fyra som arbetar på distans har ergonomiska utmaningar i form av påfrestande arbetsställningar. Endast drygt hälften upplever att ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydligt vid distansarbete. Risken är stor att en arbetsmiljöskuld byggs upp på många håll. Särskilt då många medarbetare inom välfärden i länet har haft en hög arbetsbelastning under lång tid.

För att minska smittspridningen och säkra arbetsmiljön i Värmland vill Vision att arbetsgivarna ska:

• Skapa förutsättningar för att alla som kan arbetar från hemmet.

• Ta fram en strategi för distansarbetet, utarbeta stöd till cheferna och tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöarbetet.

• Ta tillvara dagens erfarenheter och ställ om inför arbetslivet efter pandemin.

• Löpande riskbedöma den ordinarie arbetsplatsen och åtgärda eventuella smittrisker så att medarbetare som fortsätter att gå till jobbet kan arbeta under säkra former.

Nu är det hög tid för arbetsgivarna i länet att vara kreativa och lösningsfokuserade. Distansarbete ställer krav på åtgärder när det gäller alltifrån teknik till ledarskap. Om fler får möjlighet att arbeta hemifrån och en god arbetsmiljö både i hemmet och på jobbet säkerställs kan smittspridningen minska och arbetsrelaterad ohälsa undvikas.

Veronica Magnusson

Förbundsordförande i Vision

Emma Bernhult

Förbundsstyrelseledamot i Vision

Lars-Åke Josefsson

Förbundsstyrelseledamot i Vision

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.