Cyniskt av centerpartiet att stoppa lättnaderna i gymnasielagen

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Att utvisa unga i arbetsför ålder är alltså både inhumant och idiotiskt, skriver Marga Sandström.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det betyder att de allra mest studiemotiverade ungdomarna som har läst in grundskolan och gymnasiet på 4,5 år som tack för sitt engagemang riskerar att utvisas ur landet, skriver Marga Sandström.

Gymnasielagen skapades som ett plåster på såren för alla ensamkommande barn och ungdomar som drabbats av den tvärvändning som svensk asylpolitik genomförde i november 2015, när den tillfälliga skärpningen av utlänningslagen klubbades igenom. Centerpartiet var med och såg till att den nya gymnasielagen kunde röstas igenom i riksdagen. Det är därför obegripligt att Centerpartiet går ut i Aftonbladet och meddelar att de vill stoppa lättnaderna i gymnasielagen; lättnader som så väl behövs på grund coronapandemin.

Vad betyder Centerpartiets ställningstagande? Jo, det betyder att de allra mest studiemotiverade ungdomarna som har läst in grundskolan och gymnasiet på 4,5 år som tack för sitt engagemang riskerar att utvisas ur landet.

Flera av ungdomarna arbetar extra inom vården, men om de inte har gått vård- och omsorgsprogrammet får de bara vikariat. Enligt de aviserade lättnaderna skulle det ha räckt med ett års anställning istället för nuvarande två år. Varför vill Centerpartiet stoppa detta?

Den andra förändringen skulle ge ungdomarna 12 månader istället för 6 månader för att hitta ett varaktigt arbete. Denna lättnad skulle förhoppningsvis ha gjort att många ungdomar kunde ha återfått sina anställningar inom restaurangbranschen efter coronapandemins permitteringar. Varför vill centerpartiet stoppa detta?

Det finns en stark opinion för dessa förändringar. Kommunpolitiker från alla partier utom Sverigedemokraterna har krävt lättnader p g a corona, genom debattartiklar i Aftonbladet och i lokaltidningar som t ex Hela Hälsingland.

Personer från civilsamhället, däribland undertecknad, krävde tidigt under pandemin att de ensamkommande skulle beviljas uppehållstillstånd. En debattartikel i Aftonbladet skrevs bland annat tillsammans med representanter för de gröna näringarna. Den uppmärksammades av DN:s ledarsida som också krävde "corona-amnesti"

Sveriges kommuner och regioner vill också skörda frukterna av sina investeringar i utbildningsinsatser. Jag citerar Anders Knape (M) i SKR:s skrivelse till justitiedepartementet:

”De kommande tio åren ökar både antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker. Därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Behovsökning och pensionsavgångar fram till 2026 summeras till 508 000 personer.”

Att utvisa unga i arbetsför ålder är alltså både inhumant och idiotiskt.

Den 17 april i år gick Centerpartiet själva ut och krävde lättnader i gymnasielagen, just på grund av pandemin. Det är därför obegripligt att samma parti nu vill rösta nej till just dessa lättnader. I debattartikeln skriver Annie Lööf och Jonny Cato följande:

”Många är de ensamkommande som tack vare Centerpartiets beslut tagit chansen, studerat vidare och lyckats få ett jobb. Ännu fler är de som fortfarande pluggar med goda förhoppningar om att få stanna och bygga ett liv här i Sverige. Vi hoppas innerligt att de unga med stark förankring i lokalsamhället också kan få stöd därifrån för att komma i varaktig anställning.”

Centerpartiet hoppas alltså att civilsamhället ska slåss mot klockan och rädda ungdomarna, men själva är de inte beredda att hjälpa till.

Marga Sandström

Volontär, Världen i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.