Varför en tillfällig lag nu?

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Socialminister Lena Hallengren (S) och kulturminister Amanda Lind (MP) föreslår en tillfällig pandemilag under en pressträff.
Foto: Jessica Gow/TT
Genom en tillfällig coronalag vill regeringen göra det möjligt att stänga affärer, kollektivtrafik och allmänna platser. Detta enligt ett förslag som nu skall ut på snabbremiss innan julhelgen och som socialminister Lena Hallengren (S) och kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) presenterade under onsdagen. Givet att detta är de hårdaste potentiella inskränkningarna i våra fri- och rättigheter kunde man tycka att detta vore något för självaste statsminister Stefan Löfven (S) att fronta, men icke.

En svårighet som ofta lyfts fram i svensk smittbekämpning har varit bristen på lagstöd för kraftigt ingripande åtgärder. Därför har vi aldrig haft någon hård nedstängning av samhället som många andra länder haft periodvis. Huruvida dessa har hjälpt eller inte är inte alldeles klart. Icke desto mindre så har regeringen och myndigheterna fått anpassa sig efter det.

Men vi måste komma ihåg att bristen på lagstöd för en sorts undantagstillstånd i fredstid inte är ett misstag. Detta har stötts och blötts i decennier. Det är inte en defekt utan ett medvetet kännetecken, eller som den engelska frasen lyder "It's a feature, not a bug". Det har helt enkelt funnits en oro för vad även en aldrig så demokratiskt vald regering skulle kunna besluta om för inskränkningar av våra fri- och rättigheter om de fick möjligheten. Om något har det under coronapandemin visats på hur många demokratier oreflekterat satt fri- och rättigheter på undantag.

Därför måste en sådan här pandemilag inte hastas fram, och ha tillräckligt med konstitutionella kontrollmekanismer och spärrar. Det var också kritiken mot den tillfälliga så kallade bemyndigandelag som infördes i våras, men som aldrig kom till användning innan den löpte ut i somras. Det var just spärrarna i form av att förordningar om inskränkningar snarast behövde underställas riksdagen som gjorde att regeringen aldrig kom att tillämpa den. Det är i alla fall dess ursäkt.

Men nu är det dags igen, även om denna nya lag inte skall börja gälla förrän den 15 mars nästa år och ett år framåt. Den permanenta nya pandemilag som var tänkt att införas till sommaren skjuts upp. Det kan vara klokt eftersom detta är demokratiskt ömtåliga frågor som man inte får snabba sig förbi. Problematiskt blir det då med att hasta fram denna nya tillfälliga lag. Det är nu mitten av december och detta kunde regeringen gott ha börjat tänka på redan i somras.

Oppositionen är kritiskt till senfärdigheten och vill dessutom att det skall stipuleras om ersättning till de näringsidkare som drabbas. Det är ju det minsta man kan begära av en sådan lag. Men var är den kritik man hade i våras mot inskränkningarna och kontrollmekanismerna? Enligt det nya förslaget så skall förordningar underställas riksdagen först inom 30 dagar, inte inom några dagar som den tidigare lagen. Det duger inte.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.