Karlstads kommun står starkt efter tio år med blågrönt styre

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Det är många stora projekt som tagit åratal att arbeta fram men som nu snart är färdiga, eller påbörjade, skriver Monika Bubholz, Niklas Wikström, Erik Nilsson, Frida Pettersson, Per-Samuel Nisser och Alexander Torin. (Observera att bilden är tagen innan coronapandemin.)
Foto: Robert Halvarsson
Vi har under alla år prioriterat de unga. Trygghet, en bra skola och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter ger barnen en bra grund att stå på, skriver det blågröna styret i Karlstads kommun.

I år är det tio år sedan väljarna gav oss förtroendet att leda kommunen. Det har hänt mycket i Karlstads kommun under de här tio åren. Nya stadsdelar har vuxit fram i takt med en stadigt växande befolkning, vi har investerat en kvarts miljard i klimat och infrastruktur, vi har tagit, och vunnit, fighten mot en kriminellt belastad motorcykelklubb som vi inte ville ha här, för att bara nämna några saker vi är stolta över.

Just nu pågår en storsatsning i form av ny- och tillbyggnad av idrottsarenor, nya Fredricelund med förskola, skola, bibliotek, idrottshall och familjecentrum byggs på Våxnäs, Kronoteket står nästan färdigt på Kronoparken och Sundsta-Älvkullegymnasiet invigs hösten 2021. Det är många stora projekt som tagit åratal att arbeta fram men som nu snart är färdiga, eller påbörjade. Väldigt stora investeringar, men nödvändiga för en kommun i utveckling och för våra barn och ungdomar.

Trygghet har alltid varit viktigt för oss. Karlstad har inga, av polisen identifierade, utsatta områden, men oron i samhället ökar och vi gör därför insatser för att öka tryggheten för kommuninvånarna. På Trygghetscenter samarbetar kommun, räddningstjänst, polis och brottsofferjour för att bland annat motverka hat och hot. I projektet Krogar mot knark samarbetar kommun och näringsliv för att minska bruket av narkotika.

På en mer vardaglig nivå har vissa områden fått ökad belysning och buskage har rensats bort för att de boende ska känna ökad trygghet. Vi lägger pengar på ambulerande verksamheter som Vuxna för trygghet och Unga för trygghet och vi ser även över hur man kan arbeta med kameraövervakning.

Vi har under alla år prioriterat de unga. Trygghet, en bra skola och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter ger barnen en bra grund att stå på. I nästkommande års budget lägger vi extra pengar på insatser för utsatta barn och unga, vi satsar på sommarlovsaktiviteter, lägger extra fokus på förskolan och vi vill se till att fler går färdigt gymnasiet. Genom att rusta våra unga med kunskap kan de bättre möta en arbetsmarknad i ständig förändring, inte minst i dessa tider.

Coronapandemin har gjort att hemester, semester hemma, har fått ett uppsving. Därför vill vi göra en översyn av hur kapaciteten kan ökas i Karlstads gästhamn samt ta reda på hur vi kan utveckla friluftslivet, naturturismen och näringsverksamheten i Vänerskärgården. Karlstads vattennära läge är en av våra största tillgångar och nu är rätt tid att utveckla den.

Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för oss alla, och för all sorts verksamhet, både kommunal och privat sådan. Vi kan bara sia om vilka långtgående förändringar av samhället vi kommer se när pandemin är över, men vi kan glädjande nog konstatera att trots rådande pandemi står Karlstads kommun stark, vi har en stabil ekonomi. Denna trygghet gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla hela Karlstad, och att bygga en kommun för framtida generationer.

Det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.