Medvetna om att passagen är en trång sektion

Insändare
PUBLICERAD:
Kommunen svarar här på en insändare om nya passagen för gående och cyklister vid Löfbergsskrapan.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Insändarskribenten ”Herrhagsbo” hade funderingar kring de nybyggda övergångarna på Hamngatan och Tullhusgatan.

Vi är medvetna om att passagen för gående och cyklister över Hamngatan i anslutning till Löfbergsviadukten är en trång sektion.

Det finns dessvärre inte tillräckligt med utrymme att göra den bredare i det här läget.

Men när vi bygger om korsningen mellan Hamngatan och Östra Torggatan i samband med byggnationen av resecentrum kommer vi skapa en bättre passage över Hamngatan. Det är några år dit så vi får försöka hjälpas åt och ta det lite försiktigt när vi passerar här. Att ordna en planskild korsning över Hamngatan för gång- och cykeltrafik ser vi inte som ett möjligt alternativ.

Syftet med att ta bort övergångsstället norr om Löfbergsrondellen är primärt att få ett bättre trafikflöde för biltrafiken på Tullhusgatan. Konsekvensen är att gående och cyklister som rör sig mellan Hamngatan och österut på Tolagsgatan får en längre sträcka på cirka 80 meter medan de som ska vidare söderut får en marginell förlängning på några meter.

Vi har vägt den nackdelen mot trafiksäkerhet och framkomlighet och valt den här lösningen men vi kommer att följa upp hur det fungerar för olika trafikantgrupper och vidta justeringar i trafikmiljön om det skulle visa sig behövas.

Jan Söderberg

projektledare Vikenförbindelsen Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.