Vi tar ansvar för Värmland

Publicerad:
Att utveckla Värmland för framtiden innebär att styra mot ett på alla sätt hållbart Värmland – ekonomiskt, socialt och miljömässigt, skriver Fredrik Larsson, Marianne Utterdahl, Elisabeth Kihlström, Ola Persson, Jesper Johansson, Eva Julin Dombrowe och Stina Höök. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi i Värmlandssamverkan tar ansvar för att ta Värmland genom den här krisen. Samtidigt fortsätter vi utveckla Värmland för framtiden, skriver företrädarna för Värmlandssamverkan.

Det är en svår tid nu. Vi befinner oss i en medicinsk och ekonomisk kris. Coronapandemin orsakar stort lidande, med allvarliga följder på både kort och lång sikt – för dem som blir allvarligt sjuka, för dem som mister jobbet och för dem ser sitt företag gå omkull.

Vi i Värmlandssamverkan tar ansvar för att ta Värmland genom den här krisen. Samtidigt fortsätter vi utveckla Värmland för framtiden. Det är utgångspunkterna för det budgetförslag för Region Värmland som Värmlandssamverkan och Vänsterpartiet kommit överens om.

Coronapandemin leder till ökade vårdbehov de kommande åren. Dels genom att planerad behandling av vissa besvär skjuts upp, då vården av akut sjuka behöver prioriteras. Dels genom att en del drar sig för att söka vård, så att sjukdomar som borde behandlas omgående upptäcks i ett senare skede. Dels genom ökad psykisk ohälsa till följd av isolering, oro och arbetslöshet. Och dels genom att bland dem som fått Covid-19 behöver en del långvarig rehabilitering.

Så skriver du en debattartikel

För att klara ”vårdskulden” kommer många åtgärder behövas. Vi vill avsätta medel för sådana åtgärder, främst inom hälso- och sjukvården men också för omställning i andra verksamhetsområden. Det kan handla om bl a kökortning, tillgänglighetssatsningar och digitalisering. Till detta vill vi bl a avsätta riktat statsbidrag på 120 miljoner, statlig ersättning för coronakostnader och en del av 2020 års överskott. Medlen ska användas under 2021-2023.

Det finns också visst utrymme för varaktiga förstärkningar inom vården, främst till vårdcentralerna och till psykiatrin. En av vår tids största utmaningar är den psykiska ohälsan. Vi vill göra ett psykiatrilyft som stärker det förebyggande psykiatriska folkhälsoarbetet och vårdkedjan öppen-slutenvård.

Medarbetarna är den viktigaste förutsättningen för en bra vård. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste Region Värmland vara inkluderande, jämställd och öppen för nya sätt att se på arbetstid, anställningsformer, med mera. Vi vill pröva olika modeller för att öka attraktiviteten. En del i detta är utvärderingsbara försök med 30-timmarsvecka på några sjukhusavdelningar.

Att utveckla Värmland för framtiden innebär att styra mot ett på alla sätt hållbart Värmland – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Värmland ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv region med välmående invånare. Vi vill satsa mer på både akuta stödåtgärder och långsiktigt utvecklingsarbete för att Värmlands näringsliv ska gå stärkt ur krisen. Satsningar på barn och ungas tillgång till kultur och idrott ska främja en god folkhälsa. Folkhögskolorna hjälper människor att nå arbetsmarknaden – viktigt både för den enskildes välmående och för näringslivets och det offentligas tillgång till medarbetare.

Genom en regional bredbandssatsning vill vi bidra till att ge fler företag och invånare goda förutsättningar att utvecklas i Värmland. Genom att utveckla kollektivtrafiken vill vi göra det enklare att resa hållbart, inom Värmland och till och från länet. Vi vill också stärka livsmedelsproduktionen i Värmland, öka andelen närproducerad och ekologisk mat, samt förstärka kompetensen för Region Värmlands interna miljöarbete.

Detta är många små steg som ska bidra till att Värmland efter coronakrisen blir en ännu bättre region än tidigare.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Stina Höök (M)

Ola Persson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Eva Julin Dombrowe (L)

Jesper Johansson (MP)

Artikeltaggar

BredbandCenterpartietCoronavirusetDebattElisabeth KihlströmEva Julin DombroweFolkhögskolaFredrik LarssonJesper JohanssonKollektivtrafikKristdemokraternaLiberalernaLivsmedelMarianne UtterdahlMiljöpartietModeraternaOla PerssonPsykisk ohälsaRegion VärmlandSjukvårdSjukvårdspartiet i VärmlandStina HöökVärmlandssamverkan

Läs vidare