Allt enklare att göra hållbara val

Krönikor
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Lasse Nilsson
För knappt två år sedan skrev jag en krönika om hållbart sparande och avslutade med att vi skulle få se ytterligare förbättrad konsumentinformation med nyckeltal för hållbarhet. Nu finns det.

För många fonder kan du se det totala hållbarhetsavtrycket som alla företag i fonden gör tillsammans. För att kunna tolka siffran behövs ett jämförelseindex med ett stort antal företag runt om i världen, vilket oftast finns.

Det här är ganska nytt och det kommer att utvecklas framöver för att göra det ännu enklare att jämföra. Nu finns i alla fall möjligheten att få en siffra på hur hållbar just din placering är.

Några vanliga nyckeltal är koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsgenerering och fossila reserver. Koldioxidutsläpp visar årliga utsläpp av växthusgaser som produceras direkt av bolagen som fonden investerat i, och deras energiförbrukning.

Vattenanvändning visar hur mycket vatten bolagen konsumerar eller köper in. Avfallsgenerering visar hur mycket avfall bolagen generar som bränns eller skickas till deponering. Fossila reserver visar vilka framtida koldioxidutsläpp det skulle bli om olje-, gas- och kolreserver som ägs av bolagen utvinns.

Att spara hållbart innebär att du väljer fonder som tar extra stor hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. Miljöfrågor är en aspekt, men det handlar också om fler saker som arbetsvillkor, hur ett företag hanterar sina underleverantörer och hur de arbetar med risken för korruption.

Nästan alla fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar från 2005 och väljer att exkludera företag som verkar i sektorer som vapentillverkning, tobak och pornografi. Andra fonder väljer istället att påverka de företag de investerat i för att få till en förändringar i rätt riktning. Några investerar i företag som ligger i framkant när det gäller att utveckla nya hållbara alternativ.

Med de nyckeltal som blir allt vanligare får du siffror på hur ditt val av placering faktiskt påverkar. Fråga din bank eller ditt försäkringsbolag om du inte hittar informationen.

Hur är det då med avkastningen, lönar det sig med hållbara investeringar? Det är alltid svårt att sia om framtiden men hittills har flera jämförelser visat att hållbara investeringar haft lika bra eller bättre avkastning. Fast vi borde kanske komplettera med andra värden än avkastning? Kan mitt sparande, även om det är i det lilla, samtidigt göra miljön lite bättre eller göra så att anställda i en fabrik långt borta får bättre arbetsförhållanden så är det värt mer. Idag och i framtiden.

Dina Pengar

Under vinjetten Dina Pengar ger företrädare för sex värmländska banker dig privatekonomiska tips.

Krönikörerna är: Claudia Wörmann på SBAB, Anders Paulsson på Swedbank, Maria Landeborn på Danske Bank, Fredrik Ekenberg på Handelsbanken, Jens Magnusson på SEB och Lasse Nilsson på Nordea.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.