Vi hade önskat en bättre övergång

Insändare
PUBLICERAD:
Här har det byggts om, och runt omkring. Men insändarskribenten är inte nöjd.
Foto: Lisa Olaison
Ombyggnad av nordligaste delen av Tullhusgatan, för vem?

Ibland blir det fel, en dålig dag.

Låt oss hoppas att Karlstads kommun eller någon entreprenör hade det när man byggde om Tullhusgatan mellan Löfbergs lila och Hamngatan. För som det blev nu känner jag mig som icke motorburen helt bortglömd.

Där man korsar Hamngatan kanske vi fått en meter till av övergångställe, men likväl blir det ett trångt sammelsurium när klungor av cyklister och fotgängare samlas på varsin sida i väntan på grönt och sedan ska korsa vägen i smått anarki.

Men mera allvarligt är att det med cykel eller barnvagn inte direkt går att komma från cykel- och gångbanan på Tolagsgatan mot cykel- och gångbanan längs Tullhusgatan, där är det för tillfället ett räcke i vägen och man tvingas nu korsa hela tre vägar istället för en. Rätta till där snarast!

Fotgängarna kliver för övrigt ändå över, ombyggnaden vid närbelägna Hagatorget lät oss förstå att målade övergångställen är dåtid.

Avseende ombyggnaden som helhet verkar inte heller motorburna vänner i bekantskapen se någon förbättring, så vad har hänt? Allt vi som fotgängare, barnvagnsförare och cyklister önskat var en bättre övergång, gärna planfri, över Hamngatan men av det blev det i praktiken inget.

Herrhagsbo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.