Kristinehamns kommun sänker ett flaggskepp

Debatt
PUBLICERAD:
Det finns en förebild som agerar prototyp för andra gårdar, som var med från starten, som generöst delar erfarenheter och goda råd, som deltar på nationella sammankomster för att utveckla konceptet – Räntans gård i Kristinehamn, skriver Christina Enudd Nordström.
Foto: Magnus Carlsson
De personer som väljer att ställa om sin gård och sina djur för att kunna ta emot gäster, är entreprenörer med extraordinär känsla för sitt arbete och sina medmänniskor, skriver Christina Enudd Nordström.

Grön Arena är ett koncept med utbildning och certifiering som först initierades av Hushållningssällskapet i Värmland, med Norges In på Tunet som förebild. En Gröna Arena-gård erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalitet. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård. Det finns oändlig mängd litteratur med evidens om naturen och djurens läkande kraft, hur människan mår väl i naturliga miljöer, med djur att sköta om, och sysslor som är på riktigt. Att finnas i ett sammanhang och bli naturligt trött av ett arbete.

Runt om i Sverige finns idag över 80 gårdar som är godkända Grön Arena-gårdar varav många i Värmland. Utöver det finns ett flertal företag som gått utbildning och arbetar för ett godkännande. Alla dessa gårdar ingår i regionala nätverk för erfarenhetsutbyte med varandra.

Det finns en förebild som agerar prototyp för andra gårdar, som var med från starten, som generöst delar erfarenheter och goda råd, som deltar på nationella sammankomster för att utveckla konceptet – Räntans gård i Kristinehamn. Jag med flera beklagar kommunens val att avsluta avtal med en verksamhet som ger många personer livsglädje, och som är viktig förebild för andra kommuner och företagare. Företagare som genererar arbetstillfällen och skatteintäkter är motor för kommunala verksamheter.

En lyckad satsning med goda resultat bygger på samarbete med beställaren, ofta en kommun. Vid flera tillfällen har Kristinehamns kommun representerat vid nationella event och agerat förebild. En goodwill som satt kommunen på kartan i större sammanhang.

Grön Arena är mer än en tjänst för de personer som erbjuds plats på gården. De personer som väljer att ställa om sin gård och sina djur för att kunna ta emot gäster, är entreprenörer med extraordinär känsla för sitt arbete och sina medmänniskor. Grön Arena-företagen representerar en klan av entreprenörer som håller landsbygden och kulturarvet levande, ett arv som förvaltas. Nya generationer har liten kontakt med vårt ursprung landsbygden. Att vistas och ha relation med natur och djur bidrar till psykisk hälsa.

Är kommunen rädd om sina företagare? Följer man devisen ”Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen”, som borde locka företagare till kommunen? Finns kommunikation mellan näringslivsansvariga och socialförvaltningen? Hur ser rutiner ut för konsekvensanalys vid t ex som i detta fall avskaffande av en tidigare leverantör? En besparing kan också bli dyrbar.

Christina Enudd Nordström

Tidigare projektledare, Grön Arena Östergötland/Sörmland/Kalmar/Öland

Landsbygdsutvecklare, temaledare offentlig mat och livsmedelsupphandling, Vreta Kluster Linköping

Fritidsboende i Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.