Håll Hamngatan öppen

Ledare
PUBLICERAD:
Behåll biltrafiken på Hamngatan.
Foto: Lisa Olaison
Något överraskande tog en majoritet i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslut om att de i yttrandet till Karlstads kommun om det blivande resecentrumet förespråkar att Hamngatan stängs för all biltrafik. Socialdemokraterna fick med sig Vänstern och Sverigedemokraterna. Detta hade S inte andats ett ord om i förväg, trots att de under processens långa gång haft många chanser. Det är inte ansvarsfullt.

Att stänga Hamngatan vore förödande. Det är illa nog med att den skall smalnas av till att bli en fil i vardera riktningen. Tillgängligheten skulle minska rejält och bli ytterligare ett hårt slag mot centrumhandeln. Dessutom så skulle det försämra möjligheterna för de resenärer som skall använda resecentrumet från att kunna ta sig dit. Många parkeringshus, som Duvan, skulle hamna inom det avspärrade området.

Nu blir det inget av med det. Det är inte regionens kollektivtrafiknämnd som bestämmer. Det gör Karlstads kommun och det blågröna styret avfärdar irriterat denna nämnds yttrande.

En poäng har majoriteten i nämnden dock. Deras motivering är att det blir för farligt med bussar som skall stanna och släppa av och på folk samtidigt som bilar kör förbi. Och så är det. Ett resecentrum är bra och behövs, men idén med flera hållplatser för bussar längs Hamngatan (det som är anledningen till att den smalnas av) är feltänkt. Det hade varit bättre att behålla den nuvarande busstationen och bygga en övergång därifrån till spårområdet. Så långt är det inte däremellan.

Det går väl att invända att planeringen är för långt gången, men man har ju inte börjat bygga än. Dessutom så blir man tydligen ändå inte av med rangeringen då den tänkta flytten av den till Välsviken inte blir av. Det är en annan egendomlig historia där markförhållandena tydligen är sådana att det blir för svårt och dyrt med en ny godsbangård där ute. Något man borde tänkt på tidigare under alla år. I alla händelser så tvingas man ändå ändra för hur det kommer att se ut på resecentrumet, och då kan man väl göra det med busshållplatserna också.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.