Inte så lysande för någon

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
SCB upplyser.
Foto: Karin Wesslén / TT
SCB:s stora decembermätning var inte särskilt lysande för någon. Socialdemokraterna sjunker ordentligt, Moderaterna går upp men deras regeringsunderlag ligger ändå en bit under det rödgröna, och Liberalerna åker ur riksdagen.

Det finns många opinionsmätningar, men det brukar läggas tyngre vikt vid de halvårsvis återkommande väljarundersökningarna från Statistiska Centralbyrån. Det beror på att det stora urvalet – cirka 9 000 personer även om bara hälften svarat – gör dem mer säkra. På senare har de dock börjat ifrågasättas. De långa undersökningstiderna har gjort att de ibland haft svårt att fånga upp snabba och sena svängningar. Att de länge var hänvisade till fasta telefoner gjorde också urvalet skevt. Icke desto mindre kan det vara intressant att studera dess resultat.

Det stora tappet för Socialdemokraterna – drygt 4 procentenheter sedan SCB:s majmätning – kan ganska enkelt förklaras med att vårens siffror var en konsekvens av coronapandemin. Det var en tidpunkt då man i de flesta länder samlades kring de som för tillfället råkade leda landet. I krisens början rådde även något av en politisk borgfred. Den perioden är uppenbart över nu, och få socialdemokrater inbillade sig väl att den skulle hålla i sig.

Nedslående för borgerligheten är att S med sina 29,4 procent trots allt ligger någon procentenhet över (ett visserligen dåligt) valresultat. Det kan i och för sig vara en rest av vårens coronasiffror. Och på tal om coronasiffror så kan den fortsatta pandemin och ifrågasättandet av coronahanteringen göra att opinionsstödet för S sjunker. Oppositionen har även skruvat upp den kritiken, men de får akta sig för att inte framstå som för populistiska och dessutom komma ihåg att de ställde upp på strategin i våras.

Moderaterna befinner sig med sina 22,1 procent tydligt på andraplatsen. Det är inget snack om vem som är oppositionsledare och avståndet till Sverigedemokraterna, som får 17,6 procent, är betryggande. M har tagit väljare från S, men också från Kristdemokraterna och Liberalerna. När frågor om brott och straff åter uppmärksammas så gynnar det partiet.

Problemet är dock att M, KD och SD ändå bara når upp till 45,1 procent, medan de rödgröna får precis över 50 procent. Och då är inte L medräknade då de inte når över riksdagsspärren. Att oppositionen under en mellanvalsperiod inte ligger bättre till borde få varningsklockorna att ringa. Regeringspartier brukar ofta ligga sämre till då, för att sedan öka ju närmare valet kommer. Vad är det som fattas? Och den tafatta regeringen har inte direkt presterat.

Nu brukar SD ständigt underrapporteras hos SCB, så det kanske jämnar ut det till en del. Liberalerna kanske också klarar spärren, och ett villkor för det lär nog vara att de lämnar samarbetet med regeringen. Å andra sidan har många L-väljare gått till M. Och Miljöpartiet, som får 4,2 procent kanske halkar under spärren.

Men det vore en vansklig strategi för oppositionen att förlita sig enbart vad som händer med de andra. De måste helt enkelt göra sig själva tillräckligt attraktiva och göra trovärdigt att de kan regera.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.