Ett jämlikt samhälle tillgängligt för alla

Publicerad:
För fortfarande finns stora skillnader i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen, skriver Monica Ekström. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Inom en rad samhällsområden finns det hinder som skapar ojämlikhet. Personer med funktionsnedsättning får med andra ord inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda, skriver Monica Ekström.

I dag är det Internationella Funktionsrättsdagen. FN instiftade dagen 1992 och den uppmärksammas världen över, både i Norden och internationellt. Dagen handlar om mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlika livsvillkor också för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrättskonventionen som Sverige beslutade ställa sig bakom antogs av FN 2006 och Sverige ratificerade konventionen 2009. Detta innebär att den svenska staten förbundit sig att leva upp till konventionens innehåll. Sverige får skarp kritik från FN för brister i genomförande av konventionen. För ett år sedan lanserades rapporten ”Respekt för rättigheter?” som utgör civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever FN:s funktionsrättskonvention. Över 100 organisationer står bakom rapporten som konstaterar stora brister på en rad områden och ger 134 förslag på förändringar.

För fortfarande finns stora skillnader i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Inom en rad samhällsområden finns det hinder som skapar ojämlikhet. Personer med funktionsnedsättning får med andra ord inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda.

Så skriver du en debattartikel

Dessutom kan vi tyvärr märka en tydlig tillbakagång på flera områden. Det handlar exempelvis om tillgång till vård och omsorg, LSS-insatser, fungerande utbildning och ekonomisk trygghet. Coronapandemin har dessutom blottlagt och fördjupat redan befintliga sprickor i hur Sverige lever upp till konventionen.

Region Värmland har i bred samverkan arbetat fram ett förslag till Värmlandsstrategi 2040. Visionen där är ”Vi förändrar världen” Där står att läsa att ”I Värmland njuter vi av ett skönare liv. Ett liv med härliga naturupplevelser runt knuten, blomstrande kultur och kreativitet, en aktiv fritid och stor social gemenskap. Men vi vill också göra skillnad. Här och nu, för kommande generationer och för resten av världen.” Trots dessa vackra ord så nämns inte jämlikhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en enda gång. Hur ska vi då kunna njuta av naturupplevelser runt knuten och stor social gemenskap?

Funktionsrätt Värmland har också en vision och det är ”Ett jämlikt samhälle som är tillgängligt för alla”. I Funktionsrättskonventionen lyfts universell utformning fram som en viktig grundprincip. Det handlar om: “sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning”. Men det betonas också i konventionen att universell utformning inte på något sätt står i motsats till särskilt stöd och individuella anpassningar, som kommer att behövas även i framtiden.

En process som utgår ifrån universell utformning leder i slutändan till mer tillgängliga lösningar. Framförallt leder det till att generella lösningar fungerar för fler och behovet av individuella lösningar riktade till personer med funktionsnedsättning minskar vilket ger tydliga samhällsvinster. Genom att göra rätt från början minskar behovet av individuella lösningar och dyra åtgärder för anpassningar i efterhand minskar.

Funktionsrätt Värmland, med 35 medlemsföreningar och totalt cirka 14 000 medlemmar förväntar sig att Värmlandsstrategins vision ”Vi förändrar världen” innebär att vi kommer att göra rätt från början och tillse att vi får ett jämlikt och tillgängligt län för alla!

Monica Ekström

Ordförande, Funktionsrätt Värmland

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattFNFunktionshinderFunktionsrätt VärmlandLSSMonica EkströmRegion VärmlandTillgänglighet

Läs vidare