Svårt att nå och få hjälp på BUP

Debatt
PUBLICERAD:
Under mina kontakter med BUP så har jag lärt mig att allvarliga självmordsförsök tar dryga 6 månader innan något händer efter bedömningssamtalet, skriver Ylva Gavell Söderström.
Foto: Lisa Olaison
Så handen på hjärtat regionfullmäktigeledamot: tänker du leta i BUP-spillrorna efter något att bygga vidare på eller är det dags för en ny verksamhet, skriver Ylva Gavell Söderström.

Hej, regionfullmäktigeledamot! Har du hört talas om barn- och ungdomspsyk i Karlstad – BUP i dagligt tal? I ungefär 20 år har jag genom exempelvis barn som var familjehemsplacerade haft kontakt med denna verksamhet. Har du koll på att under hela den tiden så har det varit köer, långa köer? (Nytt för i år är att de skyller på Covid-19.) Vad har du som ledamot gjort för att BUP-situationen ska bli bättre?

Vårdgarantin säger att ett bedömningssamtal ska göras inom 30 dagar (det tar ungefär 2,5 månad efter en stor mängd påtryckande samtal om man ska vara noga 2020) men sedan kommer det stora mörkret. Under mina kontakter med BUP så har jag lärt mig att allvarliga självmordsförsök tar dryga 6 månader innan något händer efter bedömningssamtalet (för då finns ingen vårdgaranti). Men är barnet mycket traumatiserat så tar BUP inte emot alls innan barnet mår bättre (så då ska jag som lekman vårda barnet till bättre hälsa utan stöd från utbildade).

Hur kommer det sig att exempelvis cancer som diagnos har vårdgaranti/standardiserade vårdförlopp (SVF) på efterföljande behandlingar medan BUP:s neuropsykiatriska undersökningar/-utredningar, och så småningom efterföljande nödvändig hjälp, inte har det? Hur skulle det se ut att få en cancerdiagnos och sedan inte få besked om något kommer att göras innan barnet blir vuxet, det vill säga många år senare?

Psykisk ohälsa är ibland dödlig, precis som cancer. Att man som förälder blir slut bara över att försöka få kontakt med långt över 1 000 samtal som möts av upptaget på 2 månader tror jag ingen betvivlar, fast det är inte dödligt, men det tar kraft och tid som borde användas till att försöka hjälpa barnet.

Så handen på hjärtat regionfullmäktigeledamot: tänker du leta i BUP-spillrorna efter något att bygga vidare på eller är det dags för en ny verksamhet? En verksamhet som ser som sin främsta arbetsuppgift att alla barn och ungdomar/deras föräldrar som behöver både kommer fram per telefon men också får hjälp i verkligheten. Det vill säga inte som det är i dag?

Ylva Gavell Söderström

Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.