Går åt skogen för Centern

Ledare
PUBLICERAD:
Annie Lööf gick vilse i Jök-skogen.
Foto: Tommy Pedersen/TT
Löftet till Centerpartiet om att stärka skogsägarnas äganderätt gjorde Stefan Löfven (S) till statsminister i januari. En förpliktelse som nu kan vara på väg att brytas, i och med den nyligen presenterade skogsutredningen.

I januariöverenskommelsen fastställs det vilken politik som den rödgröna regeringen skall driva för att få Centerpartiets och Liberalernas stöd. Enligt punkt 26 skall den privata äganderätten till skogen värnas och stärkas. Och just den punkten skall ha varit avgörande i förhandlingarna mellan de rödgröna och Centern. I en stor intervju i Dagens Nyheter (28/2 2019) beskrev Centerledaren Annie Lööf hur förhandlingarna en gång strandade på skogspolitiken. När de återupptogs efter ett par veckor var det först efter överenskommelsen om skogen som hon ansåg sig ha fått tillräckligt för att kunna släppa fram Stefan Löfven (S) som statsminister.

Att frågan är så viktig för Centern beror på att det finns ett växande missnöje ute i landet. Staten går allt mer hårdhänt fram mot privata markägare. Skogsbruk kan förbjudas av myndigheter av naturvårdsskäl utan att ersättning per automatik utgår. En ekonomisk katastrof för en mindre skogsägare är i värsta fall bara ett myndighetsbeslut bort.

För att stärka privata skogsägares äganderätt tillsattes en utredning i juli förra året. Ganska snabbt ökade dess anspråk. Från att utredningen skulle handla om ”stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” började den kallas ”skogsutredningen”. Och när den presenterades i måndags var det en diger lunta på över 1 200 sidor.

Utredningen landar också långt ifrån den politiska intentionen. Redan i utgångspunkterna märks en dragning åt ett annat håll än Centerpartiet lär ha tänkt sig. Utredningen har valt den mest strikta definitionen av vilka marker som kan klassas som skyddad natur, vilket har resulterat i att bara 14 procent av arealen i landet räknas som skyddad. Det är på sitt sätt ett politiskt ställningstagande.

För exakt hur stora arealer som är skyddade tvistas det om. Enligt LRF-rapporten ”Sveriges internationella åtaganden om skydd av natur” (2020) kan hela 58 procent av Sveriges yta klassificeras som skyddad enligt FN-målen, om vi skulle räkna som andra länder gör. I en sådan beräkning inkluderas allt från skogsmark som inte kan brukas till strandskyddsområden. Men svenska myndigheter har valt att bara räkna strikt skyddade områden, likt nationalparker och naturreservat.

Centern är av förklarliga skäl inte heller nöjt. Partiets skogspolitiske talesperson Peter Helander uttrycker hård kritik mot utredningen. Och från skogsägarhåll rasas det. Lena Ek – tidigare centerpartistisk miljöminister och numera ordförande i Södra skogsägarna – beskriver hur utredningen har gått sin egen väg genom att föreslå långtgående begränsningar av brukandet.

Om Centerpartiet för knappt två år sedan ansåg att skogspolitiken var avgörande för att stödja de rödgröna bör analysen i dag vara att regeringen skall falla om den inte stärker skogsägarnas äganderätt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.