EU-kommissionen hotar miljö och energi

Ledare
PUBLICERAD:
Vattenkraftverket Laforsen utanför Kårböle. Vattnet är en del av Ljusnan.
Foto: Pontus Lundahl/TT
EU beskrivs som en av de viktigaste miljöpolitiska arenorna. Men de svenska förhoppningarna på unionen som en samlande kraft riskerar att skjutas i sank av EU-kommissionen. Den har föreslagit att vattenkraft inte skall klassas som en hållbar energikälla. Ett beslut som om det blir verklighet kan få långtgående negativa effekter för den svenska vattenkraften och hela det svenska elsystemet.

Orsaken till att EU har gett sig i kast med att definiera vilka energikällor som är hållbara är för att framtida investeringar och troligen även lagstiftning skall gynna de så kallade hållbara energislagen. Den andra sidan av det myntet är att energislag som inte hållbarhetscertifieras av EU lär missgynnas.

I svenska öron låter det absurt att inte klassa vattenkraft som en hållbar energikälla. Den är själva definitionen av förnyelsebart. Regn- och smältvatten på sin väg från inlandet till kusterna driver kraftverkens turbiner. Det är också den stora mängden av grön el från vattenkraftverken som skall möjliggöra att svenska industriföretag minimerar sina utsläpp, och på det sättet kunna erbjuda produkter med lägre klimatavtryck än konkurrenterna på världsmarknaden.

Samtidigt finns det så klart problem kopplat till kraftigt reglerade flöden – men det är inget som inte redan ses över. Nu prövas många av vattenkraftens miljövillkor. Fiskvandring möjliggörs i allt högre grad.

Problemet i Sverige är inte att staten ser mellan fingrarna gällande vattenkraftens miljöpåverkan. Tvärtom lär staten under senare år ha gått väl hårt fram mot små kraftverksägare i sin strävan efter att återställa oreglerade vattendrag. Även kulturvärden har förlorats när gamla kvarndammar har rivits för att återställa flöden till tiden innan människan kom på att med ett par stenar bygga fördämningar.

Hur kommer det sig då att EU-kommissionen landar i den märkliga slutsatsen kring vattenkraften? En viktig orsak lär vara den rödgröna regeringens oförmåga att värna de svenska intressena. Regeringen Löfven verkar ha misslyckats med att påpeka de särskilda förutsättningarna som är gällande i Sverige. Något som dessvärre inte är så sällsynt som man kunde hoppas.

I stora delar av unionen finns inte lika goda förutsättningar för hållbar vattenkraft som i Sverige. Floderna är färre, vältrafikerade och stränderna tätbefolkade. Undantagen är främst Österrike och Finland. Hade inte Schweiz och Norge stått utanför unionen hade de länderna också kunnat sälla sig till den skaran.

Men tyvärr är det inte heller första gången som Bryssel inte begriper sig på svenska förhållanden. EU:s experter var nyligen inne på att även klassa det svenska skogsbruket som ohållbart.

EU behövs som en samlande kraft i miljöpolitiken. Men det är ohållbart om EU-kommissionen utestänger den svenska vattenkraften från att bidra till en miljövänlig energimix.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.