Vad är du nöjd med Peter Bäckstrand?

Insändare
PUBLICERAD:

Insändarskribenten har funderingar om hur bland annat regiondirektör Peter Bäckstrand tänker kring det som händer inom regionens ledning just nu.
Foto: Tommy Andersson
Jag har arbetat inom Region Värmland i många år och aldrig varit med om det som händer nu. Att ingen i Regionledningen tycks ta den kritik som framförts om vår hälso-och sjukvårdsdirektör, Lena Gjevert, på allvar är för mig mycket skrämmande.

Oavsett om kritiken är rättmätig eller inte så har vi nu en söndertrasad och splittrad organisation där den enda skillnaden är vår nya hälso-och sjukvårdsdirektör.

Osämja uppstår hela tiden och det är väl ändå anmärkningsvärt att på så kort tid, få så skarp kritik och skapa en sån söndrad verksamhet där det tidigare rådde gott samarbetsklimat.

Vårdförbundet säger sig ta ställning för Lena Gjevert. Också det är anmärkningsvärt.

Beror det på hennes tidigare karriär inom förbundet? Varför stöttas aldrig andra chefer i pressade situationer?

Varför sitter fackliga representanter på information som inte nått våra chefer?

Och har man verkligen rätt att uttala sig så kraftfullt gällande avgående verksamhetschef Anna Hessel?

Jag är själv medlem i Vårdförbundet och jag tycker att det här luktar illa. Jag skäms för det vår ordförande gör, hur hon agerar och det förbundet står för. Vem vill vara chef i den här organisationen?

Vårdförbundet hävdar också att bara ett litet antal chefer har uttalat sig. Man glömmer då hur många medarbetare som finns under dem. Det finns en rädsla för repressalier. Då blir man anonymt tyst.

Peter Bäckstrand säger sig vara nöjd.

Frågorna blir då:

Vem ska ta ansvar?

Och vad av ovanstående är du nöjd med?

Bekymrad sjuksköterska Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.