Avveckla flygplatsen nu

Debatt
PUBLICERAD:
Sedan mer än ett halvår tillbaka har flygtrafiken mellan Karlstad och Arlanda helt stannat, och så vitt vi vet fungerar Karlstads näringsliv fortfarande, skriver Marcus Sjögren med flera.
Foto: Mikael Lindblom
Vi anser att det inte ligger i linje med socialdemokratiska värderingar att använda omfattande kommunala medel till en verksamhet som har stor påverkan på vårt klimat och som utnyttjas av ett fåtal invånare, skriver Marcus Sjögren med flera.

I dag är det få i Sverige som förnekar klimatkrisen. Enligt en undersökning av Novus från 2019 anser till och med 68 procent av Sveriges befolkning att klimathoten är akuta och hela 62 % anser att politikerna inte gör tillräckligt för att få bukt med problemen. Trots detta väljer Karlstads kommun, och nu även Region Värmland, att fortsatt bedriva flygplatsverksamhet.

Vad har flygplatsen gett oss? Under de tio år som flygplatsen har varit i kommunal ägo har den kostat oss skattebetalare närmare 250 miljoner kronor. Men det tar inte slut där. 2020 beräknas flygplatsen gå med rekordstor förlust och den 10 november beslutade kommunstyrelsen att Karlstads flygplats får ett driftsstöd för 2020 om 35 miljoner kronor. Ett beslut som Socialdemokraterna ställde sig bakom.

För dessa enorma summor pengar har vi Karlstadsbor fått ett fåtal charterlinjer och ett dagligt Stockholmsflyg. Vi anser att det inte ligger i linje med socialdemokratiska värderingar att använda omfattande kommunala medel till en verksamhet som har stor påverkan på vårt klimat och som utnyttjas av ett fåtal invånare.

Vad säger våra politiker? Kommunstyrelsens ordförande Per Samuel Nisser (M) säger in en intervju med NWT att ”vi kommer att fortsätta att göra allt för att behålla flygplatsen här” och hänvisar till hur viktig den är för vårt näringsliv. Sedan mer än ett halvår tillbaka har flygtrafiken mellan Karlstad och Arlanda helt stannat, och så vitt vi vet fungerar Karlstads näringsliv fortfarande. Vi ställer oss också frågande till om vi i Karlstad verkligen vill ha ett näringsliv som är beroende av en flygplats.

Ett synsätt som förs fram av förespråkare för flygplatsen är att flygplatsen är motiverad så länge kommunikationerna mellan Stockholm och Oslo inte fungerar. Vi i Socialdemokraternas undergrupp Reformisterna Värmland ställer oss inte bakom detta synsätt. Tågen mellan Oslo och Stockholm går snabbare än vad de någonsin gjort i historien. Dessutom är klimatkrisen akut och vi bör agera nu.

Totalt har Karlstad, Norrköping, Örebro och Västerås gått med mest förlust av landets kommunala flygplatser under perioden 2012–2018. I Västerås har politikerna valt en annan väg än Karlstad. Efter ett minusresultat på 24 miljoner kronor under 2019 valde de att i våras avveckla sin kommunala flygplats. Markus Lindgren, Miljöpartiet Västerås, sa efter avvecklingen att det är direkt oansvarigt att prioritera flyget som vi tidigare gjort. Vi önskar samma tankebanor hos Karlstads styrande politiker.

Vi ser också en risk med att bygga in ”viktiga” funktioner i flygplatsen, som till exempel verksamheter kopplade till sjukvård och försvar. Dessa funktioner, som skulle kunna läggas på annan plats, skapar en chimär av att den inte går att avveckla och en anledning att tigga resurser från stat och region.

Att nu Region Värmland ska gå in som delägare gör det hela inte bättre. Det flyttar enbart de ekonomiska förlusterna till alla invånare i Värmland, men förlusterna på vårt klimat, som vi alla måste hantera, kvarstår.

Socialdemokrati handlar om att förbättra förutsättningarna för det stora flertalet i vårt samhälle i vårt samhälle – oavsett ekonomiska förutsättningar. Karlstads flygplats är en bekvämlighet enbart några få tar del av som vi inte kan prioritera i klimatkrisens tid.

Vi vill att Socialdemokraterna i Värmland säger nej till att fortsatt bedriva flygplatsverksamhet.

Marcus Sjögren

Anders Berner

Lena Johansson

Calle Hederos

Staffan Barrefors

Elsa Hallbäck

Martin Bodén

Mats Nylöw

Birgitta Barrefors Ivansson

Jan-Erik Byström

Medlemmar i den socialdemokratiska undergruppen Reformisterna i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.