Alla har en själ – kärleken är kärnan

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Insändarskribenten uppmanar alla att fundera över sin egen roll och hur man vill leva sitt liv, och hur man kan vara till nytta för andra. Kärlek är kärnan, skriver han.
Foto: Charlie Riedel
För närvarande utsätts vi alla för en enorm mental press, det pågår ett världskrig och det verkar inte finnas några verksamma vapen att bemöta denna ytterst lilla fiende, viruspartiklar som är mindre än bakterier!

De senaste nyheterna talar om att minkar blivit smittade av människor av samma virus, och att viruset har ändrat sig, muterat, och hur resultatet ser ut efter detta är det knappast någon som kan förstå!

Sverige förr hade en religion som kallades kristendom, och Sverige var kristet, andra länder hade andra religioner, men nuförtiden är vårt land sekulariserat, så till den grad att om man säger sig tro på Gud blir man baktalad. Sådan vidskepelse har vi lagt av, och istället tror vi på vetenskapen!

Men vad säger vetenskapen, vad vet vetenskapen om de behov som alla levande väsen har i grunden ?

Alla har vi ju en själ, och den kan ju ingen vetenskap mäta och väga, eller hur?

Min övertygelse har ändrat sig, eftersom jag förr var kristen enligt den övergivna modellen. Nu är jag övertygad om att det finns en intellektualiserad kristendom, som inte har med tron att göra, utan med vetenskap!

Kärnan i denna är all kärlek, den är gudomen, ett begrepp som innefattar allt och alla, och inte bara andra människor, utan också minkarna som vissa affärsmän stänger in i trånga burar för att tjäna pengar på.

Meningen är ju att döda dem och ta skinnet för att göra pälsar åt de rika som har råd att betala dyrt.

Om det nu är på detta viset att gudomen är allkärleksfull, måste det ju vara fel att människorna mest bara tänker på sig själva och inte på andra, så att egoismen bara får utrymme, därför behövs ett nytt tänkesätt bland människorna!

Den intellektualiserade kristendomen, som söker en djup kunskap istället för att lita på gamla skrifter och ett gammaldags sätt att se på världen, skulle kunna förändra mycket idag.

Jag önskar att människorna skulle tänka efter, och se på sig själva först, ta reda på vem man företräder.

Är det egna intressen eller allas bästa?

Hur kan jag vara till glädje och nytta för andra, med mitt liv här och nu?

Lars

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.