Våldet mot kvinnor har ökat under pandemin

Publicerad:
I en situation där mer tid än vanligt spenderas hemma stiger risken än mer och det andrum som arbetet och arbetsplatsen möjligen utgör försvinner, skriver Elisabeth Björk och Helena Nässlander. Foto: Jessica Gow/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu har vi nya och hårdare restriktioner att förhålla oss till igen och för många innebär det att isoleringen och därmed våldsutsattheten är ett faktum, skriver Elisabeth Björk och Helena Nässlander.

I dag är det den 25 november och FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Under denna dag genomför Alla Kvinnors Hus Karlstad vanligen en manifestation för att uppmärksamma de kvinnor som varje år dödas av en man de har eller har haft en relation med. Förra året kom flera hundra personer till Soltorget för att ta del av våra lyfta facklor, tal och information om vår verksamhet.

I år kan vi inte hålla någon sådan manifestation. Det vore inte ansvarsfullt att samla så många människor under pågående pandemi. Istället får vi sprida vårt budskap digitalt. I motsats till manifestationer på Soltorget tar dock våldet inte paus under pågående pandemi. Tvärtom – det är en ökad risk för våld än under mer normala omständigheter.

Myndigheterna rekommenderar oss att i möjligaste mån arbeta hemifrån under pandemin. Utgångspunkten för detta är att hemmet är den säkraste platsen vi kan befinna oss på. Det må vara sant ur smittskyddssynpunkt, men för den som är utsatt för våld av sin partner är hemmet alltid en farlig plats. I en situation där mer tid än vanligt spenderas hemma stiger risken än mer och det andrum som arbetet och arbetsplatsen möjligen utgör försvinner.

Så skriver du en debattartikel

Under pandemin har många människor förlorat sina jobb och samtidigt har försäljningen av alkohol ökat. Det är väl känt att just isolering, sociala påfrestningar, ekonomiska bekymmer och alkoholkonsumtion samvarierar med våldsutövning. Det kan vara en, eller flera faktorer som ökar risken för våld och kan vara den utlösande faktorn för den första våldshändelsen, eller bidra till eskalerande våld.

Under våren såg vi ingen ökning av antalet stödsökande hos Alla Kvinnors Hus Karlstad. Det hade vi inte heller väntat oss – hur ska den som är isolerad i hemmet tillsammans med sin förövare hitta utrymme att söka stöd och hjälp? Under hösten när samhället började öppna upp så smått och fler människor återvände till sina arbetsplatser såg vi också mycket riktigt en ökande ström av stödsökande i vår verksamhet. Nu har vi nya och hårdare restriktioner att förhålla oss till igen och för många innebär det att isoleringen och därmed våldsutsattheten är ett faktum.

Det pågår en pandemi i världen som skördar offer – men inte bara i form av sjuka och döda i Covid-19. Det finns starka skäl att misstänka att ett stort antal kvinnor och barn drabbats av ökat våld under pandemin eller befinner sig i en situation där rädslan för våld är ständigt närvarande. Sambandet mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk sjukdom senare i livet är väl känt. För våldet finns heller inget vaccin att sätta hoppet till. Drabbade kvinnor och barn kommer att lida av posttraumatisk stress, magkatarr och mardrömmar långt efter att coronapandemin lämnats bakom oss.

Sedan år 2000 har 315 kvinnor mördats av en partner eller tidigare partner. 2018 och 2019 var de 22 respektive 16 stycken. Hur många blir de 2020?

Alla Kvinnors Hus, Karlstads kvinno- och tjejjour

Elisabeth Björk

Ordförande

Helena Nässlander

Styrelseledamot

Artikeltaggar

AlkoholAlla Kvinnors HusCoronavirusetDebattElisabeth BjörkFNPTSDStressVåld i nära relationerVåld mot kvinnor

Läs vidare