Hoppa till huvudinnehållet

Så vill Arvika kommun spara 2021

Publicerad:
Åtta miljoner kronor ska sparas inom Arvika kommun nästa år, bland annat sex miljoner inom den så kallade kommunledningsstaben. Till denna stab hör idrottsplatsen på Vik, här ska det sparas 250 000 kronor i och med att föreningar ska sköta mer av driften. Hur detta ska gå till i praktiken är dock inte klart.
Åtta miljoner kronor ska sparas inom Arvika kommun nästa år, bland annat sex miljoner inom den så kallade kommunledningsstaben. Till denna stab hör idrottsplatsen på Vik, här ska det sparas 250 000 kronor i och med att föreningar ska sköta mer av driften. Hur detta ska gå till i praktiken är dock inte klart. Foto: Hans-Åke Henriksson

Arvika kommun har nu tagit fram förslag på besparingar på drygt åtta miljoner kronor 2021 som ett led i att få ekonomin i balans.

Förutom den föreslagna skattehöjningen på 94 öre per intjänade hundra kronor ska Arvika kommun även spara pengar 2021.

Bland de verksamheter som ska spara finns de som ligger under den så kallade kommunledningsstaben. Här återfinns bland annat bidrag inom kultur- och fritidsverksamheter, bibliotekets tjänster samt anställda som sköter bygglov och detaljplanearbete inom det som kallas samhällsbyggnad. Här finns också bland annat näringslivsenheten som jobbar mot kommunens företag.

Just denna näringslivsenhet får det största sparbetinget, 2,4 miljoner kronor, av alla. Verksamheter som får stryka på foten är bland arbete mot EU samt landsbygdsutveckling.

Följer man samhällsdebatten vill många prioritera landsbygdsutveckling och parollen "Hela Sverige ska leva" återkommer ofta. Gäller inte den i Arvika?

– Landsbygdsbidraget infördes för några år sedan och syftet var att stimulera näringslivssatsningar på landsbygd. Det kan exempelvis vara hembygdsföreningar som vill satsa på besöksnäring. När vi ser på behov av prioriteringar så har vi vad gäller bidrag valt att bibehålla bidragsnivåer inom kultur- och fritidsområdet riktat till barn och unga och vad avser möjligheten till satsningar på landsbygd kommer kommunen fortsatt prioritera bidraget till Växtlust Leader som ger möjligheter för bland annat föreningar och organisationer till utveckling på landsbygd, säger Anna Wikstrand, chef kommunledningsstaben och biträdande kommundirektör.

Arvika tappar i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet och har så gjort i flera år, borde ni inte satsa mer pengar inom näringslivsenheten istället för att spara?

– Vi har fått ett uppdrag av politiken att anpassa oss till ett nytt läge, det är prioriteringar som gäller vad vi kan göra och de avspeglar sig i förslagen.

Detaljplaner tar tid

Totalt ska kommunledningsstaben spara sex miljoner kronor. Även inom den del som kallas samhällsbyggnad föreslås besparingar, här ska en tjänst som planassistent inte återbesättas. Detta leder till en sänkt ambitionsnivå för detaljplanearbetet och översiktlig planering, enligt kommunen själva.

Bland annat flera företagare har klagat på långa handläggningstider för detaljplaner, blir de ännu längre nu?

– Med färre resurser tar saker längre tid, alternativt får en lägre kvalitet. Till syvende och sist är det upp till politiken att prioritera vilka planer som får positiva planbesked och ska tas fram. Om vi får fler uppdrag än vi klarar behöver vi ta in externa konsulter, vilket också är en kostnad för kommunen, säger samhällsbyggnadschefen Ida Svensson, och påtalar att detaljplanearbetet är en komplex process där kommunen har många lagkrav på sig.

Lägre digital takt

Inom it-funktionen – som också tillhör kommunledningsstaben - sker en neddragning på 600 000 kronor, vilket minskar stödet till digitaliseringsarbetet inom kommunen.

Är inte det fel väg att gå, pandemin har ju visat att bland annat digitala möten blir allt viktigare?

– Här har it-avdelningen gjort ett fantastiskt arbete under pandemin och vi behöver fortsätta att göra förändringar, men med mindre pengar blir detta i en lägre takt, säger Anna Wikstrand.

Inom kultur och fritid föreslås sänkning av bidragen till studieorganisationer med 200 000 kronor, hur slår det mot dessa organisationer?

– Det blir mindre aktivitet. Vuxenskolan och Medborgarskolan tillhör de som mottagit bidrag här.

Bokbussen drabbas

Inom bibliotekets verksamhet dras en tjänst motsvarande 450 000 kronor in. Förändringen innebär lägre bemanning i bokbussen, färre besök av skolklasser på biblioteket och sänkt ambitionsnivå när det gäller utvecklingsarbetet.

Är inte exempelvis bokbussen viktiga verksamheter för barn?

– Jo, men det blir mer ensamarbete i bokbussen nu. När det gäller bussens besök på skolor ska det dock alltid finnas två personal på bokbussen, säger Wikstrand.

Nämnas kan att medel (250 000 kronor) för sommarkvällarna i stadsparken dras in, vilket betyder att det inte blir några sådana arrangemang i sommar.

Föreningsskötsel på Vik

Kommunledningsstabens skötselavtal gentemot Arvika Fastighets AB minskas också med 250 000 kronor, vilket enligt Anna Wikstrand bland annat innebär att föreningarna ska göra mer på idrottsplatsen Vik.

Hur ska föreningarna i praktiken svara för mer av skötseln på Vik?

– Här är vi inte framme med förslag än så jag vill inte föregripa det, men detta innebär att föreningarna ska göra mer jobb, säger Anna Wikstrand.

Halkbekämpning och vägunderhåll

Även skötselavtalet för gator och vägar gentemot det kommunala bolaget Teknik i Väst AB får besparingar på cirka 1,7 miljoner kronor.

Detta innebär enligt kommunledningsstaben försämrad beläggningsunderhåll och vinterväghållning. Ny ledbelysning ska dock innebära mindre behov av underhåll inom just den delen.

Det finns de som anser att underhållet av mindre vägar i kommunen är eftersatt samt att halkbekämpningen åtminstone då och då halkar efter. Finns det risk för ytterligare försämringar här?

– Vinterväghållning är ju ett område som är svårt att påverka då man inte vet hur vädret blir kommande vinter. När det gäller beläggning på mindre vägar har vi genomfört en satsning på sju miljoner kronor och alla enskilda vägar är godkända av Trafikverket.

Artikeltaggar

Anna WikstrandArvikaArvika Fastighets ABArvika kommunEkonomiIda SvenssonMedborgarskolanNyheterPolitikSvenskt NäringslivTrafikverket

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.