Obligatorisk förskola slår fel

Ledare
PUBLICERAD:
Lotta Edholm (till höger) överlämnade på måndagen sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström.
Foto: Anders Wiklund/TT
Regeringens utredare föreslår att det blir förskoleplikt från 5 års ålder och att det skall erbjudas språkförskola ännu tidigare. Men åtgärderna kommer att slå brett och fel mot ett svårlösligt problem.

Alldeles för många barn till invandrare talar för dålig svenska, vilket blir tydligt när de skall börja i skolan. I Järvaområdet utanför Stockholm så handlar det om hälften av eleverna, enligt ett reportage i SVT. Detta problem går igen på många håll i landet där det finns utanförskapsområden. Just bristande, eller rent av obefintliga, kunskaper i svenska språket medför detta utanförskap. Men man kan lika gärna säga att själva utanförskapet, att man bor och verkar i ett område där det knappt talas någon svenska, som gör att man inte lär sig svenska.

Detta är ett stort och svårlösligt problem. Men nu tror sig regeringen med sina stödpartier ha kommit på en lösning. I måndags överlämnade Lotta Edholm (L) sin utredning till utbildningsminister Anna Ekström (S). Där föreslås att förskolan blir obligatorisk redan från 5 års ålder. Kommunerna skall också söka upp föräldrar till ännu yngre barn som kan behöva språkträning innan de några år senare börjar i skolan. Detta kallas språkförskola och skall erbjudas kostnadsfritt under 15 timmar per vecka.

Det är emellertid svårt att tro att detta skulle få någon större betydelse, annat än på marginalen. De allra flesta femåringar går redan i förskolan, bara 6 800 gör inte det. Av de cirka 22 000 barn mellan 3 och 5 år som inte går i förskolan har bara hälften utländsk bakgrund. Så det finns en del andra barn som av olika anledningar inte går i förskolan, även om de inte är så många. Men att ett nytt statligt tvång skulle hjälpa är önsketänkande, det skulle snarare riskera att stjälpa. Familjepolitiken är redan förmyndaraktig nog som den är.

Då är förslaget om språkförskola mer träffsäkert. Den skall dock inte vara obligatorisk eftersom det kan bryta mot diskrimineringslagstiftningen. Att särbehandla barn på grund av ursprung är inte tillåtet. Så det är osäkert vilken effekt språkförskolan kommer att få i praktiken.

Misstanken närs att detta också är en murbräcka till en framtida mer omfattande förskoleplikt för alla. Nyligen lade ett antal S-riksdagsledamöter en motion där de föreslog ett obligatorium från 2 års ålder, och den statliga jämlikhetskommissionen föreslog det från 3 eller 4 års ålder. Den förhärskande synen verkar vara att barn så tidigt som möjligt skall tas bort från föräldrarnas ansvar. Detta kläs i vackra ord om pedagogisk verksamhet och lika möjligheter. Effekterna av långvarig tid i förskola är dock inte glasklar när det gäller bättre studieresultat eller minskad betydelse för barnens socio-ekonomiska bakgrund.

Dessutom så brottas redan dagens förskolor med stora problem. Stora barngrupper och brist på personal gör att verksamheten har svårt att leva upp till idealbilden. I förskolor i invandrartäta områden är det också många i personalen, för att inte tala om alla barn, inte heller behärskar svenska så bra. Så hur skall då en mer obligatorisk förskola lösa det problemet?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.