Hoppa till huvudinnehållet

Fem steg till ökad jämlikhet mellan föräldrar

Publicerad:
En frånvarande pappa ökar nästan alla riskfaktorer för barnets långsiktiga välmående. Statistiken från fängelserna är tydlig, skriver Matts Hertsberg.
En frånvarande pappa ökar nästan alla riskfaktorer för barnets långsiktiga välmående. Statistiken från fängelserna är tydlig, skriver Matts Hertsberg. Foto: Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det handlar inte om pappans rätt till barnet utan om barnets rätt till sina föräldrar. Det är viktigt för barnet att ha pappan i sitt liv, skriver Matts Hertsberg.

I World Economic Forums Gender Gap Index 2020 kommer Sverige på fjärde plats. Men ett annat index, Basic Indicator of Gender Inequality som väger in fysisk och psykisk hälsa placerar Sverige på 26 plats. En mer jämlik familjepolitik och en ny familjebalk skulle förbättra många utsatta barns situation.

De flesta barn bor tillsammans med mamma och pappa som har gemensam vårdnad om barnet. Då är pappan är en del av barnets liv, är föräldraledig med barnet och hemma när det är sjukt. Sverige är ett föregångsland med flest föräldradagar i världen vilket är bra för barnet. Papporna tar ut cirka 30 procent av föräldraledigheten och 35 procent av VAB-dagarna (FK 2019).

Men den statliga utredningen Se Barnet! (SOU 2017:6) visade däremot att landets tingsrätter när den dömde till enskild vårdnad, vilket den gjorde i två tredjedelar av vårdnadsmålen, i 77 procent av fallen gav vårdnaden till mamman. Pappan fick vårdnaden i 8 procent av fallen. Det är ett katastrofalt misslyckande för familjepolitiken och för pappans delaktighet i barnets liv.

Så skriver du en debattartikel

Vart femte barn som enbart bor hos en förälder har ingen kontakt med den andra föräldern (SCB). Uppskattningsvis 200 000 barn i Sverige träffar pappa en gång i månaden eller mindre.

Varför är detta så viktigt ur annat än ett jämställdhetsperspektiv? Det handlar inte om pappans rätt till barnet utan om barnets rätt till sina föräldrar. Det är viktigt för barnet att ha pappan i sitt liv. En frånvarande pappa ökar nästan alla riskfaktorer för barnets långsiktiga välmående. Statistiken från fängelserna är tydlig.

Vad ska man då förändra?

• Konfliktskapande lagar som lagändringen 2006 måste ändras så att de uppmuntrar samarbete i stället för som nu premierar konflikt. Nästan direkt efter att den nya lagen kom till 2006 fördubblades antalet vårdnadstvister. Den förälder som skapar samarbetsproblem eller vägrar samarbeta är ofta den som tillerkänns ensam vårdnad. Följden blir ökad konfliktnivå och ännu fler rättstvister. Fruktansvärda upplevelser för barnet.

• Ekonomiska incitament kopplade till barnets boende måste ändras. Ett första steg var att barnbidraget numera delas. Men andra faktorer som bostadsbidrag och underhållningsstöd är fortfarande kopplat till boendet.

• Barnet måste kunna vara folkbokfört på två adresser. Det skulle reflektera den reella situationen för familjer där föräldrarna inte bor ihop.

• I dag måste föräldrarna vara gifta för att de automatiskt ska få gemensam vårdnad om barnet. Detta är diskriminerande lag mot sambor och icke sammanboende föräldrar.

• Växelvis boende och gemensam vårdnad ska vara norm i alla beslut om barnet. Så är det inte i dag trots att så mycket forskning visar att det är bäst för barnet.

Ett samhälle som är jämlikt inte endast till namnet utan också har en jämlik familjepolitik är bra för barnet.

Matts Hertsberg

Ordförande, Föreningen Vårdnad Boende Umgänge i Sverige

Artikeltaggar

BarnDebattFöräldraskapJämställdhetSCBSkilsmässorVårdnadstvist