Politisera inte coronahanteringen

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Håll avstånd till politiseringen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Under våren rådde i stort sett politisk borgfred om den svenska coronahanteringen. Men den har successivt luckrats upp och nu ligger det en fara i att den börjar politiseras. Det vore olyckligt om det fortsatte så.

Ett tecken på det är den senaste tidens besked från regeringen om nya restriktioner. Såväl beslutet om att, i enlighet med ordningslagen, förbjuda alkoholservering efter klockan 22.00 som begränsningen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer tillkom på regeringens eget initiativ. Det har sedan framgått att detta inte var något som Folkhälsomyndigheten varit pådrivande i. Annars har det just varit på myndighetens rekommendationer som regeringen sedan beslutat om åtgärder.

Denna utveckling gläder säkert en del av alla som gjort det till en sport att kritisera Folkhälsomyndigheten i allmänhet och statsepidemiologen Anders Tegnell i synnerhet. Äntligen agerar regeringen själv utan att luta sig mot sin expertmyndighet! Det finns dock något problematiskt i att på detta sätt öppna för en politisering av coronahanteringen. Politiker vill ju gärna visa handlingskraft och kan då ta till åtgärder för att göra just det snarare än åtgärder som är effektiva.

Detta är dock mer regel än undantag i vår omvärld. Land efter land har genomfört drastiska åtgärder med nedstängningar och stora inskränkningar i människors fri- och rättigheter. Likväl har det inte gått att påvisa några större positiva effekter på längre sikt. Och nu börjar man stänga ned igen. Hur länge är det tänkt att denna jojo-politik skall pågå? Men man vill visa handlingskraft, att man ändå gör något!

Att vi inte gjort så i Sverige beror mycket på tillfälligheter. Dels har vi en regering som i största allmänhet är velande och har svårt att fatta beslut. Men vi har också en lagstiftning som inte tillåter alltför drastiska åtgärder. Nu har det utmålats som en stor brist att vi inte har några möjligheter till den typ av undantagstillstånd som många andra länder har. Men frågan har faktiskt stötts och blötts i decennier och man har då nått en sorts enighet om att det inte är önskvärt i fredstid.

Det är nu mycket möjligt att denna syn kommer att få omprövas i ljuset av pandemin. Det pågår just nu en utredning som är tänkt att utmynna i ny lagstiftning för att vid kriser som en pandemi begränsa folks rörelsefrihet. Men det är komplicerat och det kräver just välavvägda befogenheter med hänsyn till våra fri- och rättigheter. Det är inget man kan och bör snyta ur sig på en eftermiddag.

I våras blev det berättigad kritik när regeringen hastigt ville införa några undantagslagar. En tillfällig lag kom också på plats, men som gav riksdagen sista ordet. Det passade sig tydligen inte för den kom aldrig att tillämpas innan den löpte ut i somras.

En annan sorts politisering stod Moderaterna och Kristdemokraterna för när de under tisdagen gick ut och frågade varför regeringen inte vill rekommendera munskydd. Till saken hör att Folkhälsomyndigheten är skeptiska till munskyddskrav. Uppenbarligen föll detta inte så väl ut eftersom M i går plockade bort det inlägg som partiledaren Ulf Kristersson hade om det på sin Facebook-sida. Argumenten har nog lite svårt att bita när man själv inte bär munskydd, och ståtar på bild med andra utan munskydd.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.