Idrotten och kulturen behöver vårt stöd

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Pandemins effekter har försatt oss i ett nytt normalläge och en mer långsiktig strategi bör formas tillsammans med kultur- och idrottslivet för att undvika att alltför många ad hoc-lösningar staplas på varandra, skriver Angelika Bengtsson och Jonas Andersson.

Mindre än två månader kvar av 2020 och ingen vet riktigt vad som väntar nästa år. Fler restriktioner? Färre? Frågorna är många, svaren få. Likaså är de för kultur- och idrottsrörelsen.

För oss har kulturen och idrotten en central plats i livet och samhället. En särskilt viktig roll har kulturen för ett starkt socialt kapital och social tillit mellan människor och mellan individer och institutioner. Vi konservativa ser det därför som ett av våra kärnuppdrag att förvalta kulturen och slå vakt om dess existens. Både i kris och välstånd.

Angelika Bengtsson (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet.
Foto: Sverigedemokraterna

Vi föreslår två skarpa åtgärder vars syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar såväl som kortsiktig krishjälp för idrotten och kulturen. Vi vill:

1. Öka tydligheten och flexibiliteten i publikfrågan. Trots skärpta restriktioner och lokala råd ser vi fortsatt brist på tydlighet och långsiktighet och hur begränsningar slår väldigt olika. Vi möts fortsatt av bilder på överfulla köpcenter och barer där social distansering inte respekteras. Samtidigt begränsas stora utomhusarenor med kapacitet för tiotusentals människor till en publik om max 300 personer. Det är orimligt. Vi instämmer till fullo i att det är viktigt att begränsa smittspridningen, samtidigt måste det finnas en uthållighet i restriktionerna. Finland, Danmark samt många fler länder i Europa har visat att det är möjligt att genomföra större evenemang på ett smittskyddssäkert sätt. Aktörerna i Sverige bör ges samma förtroende.

Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet.
Foto: Sverigedemokraterna

2. Införa produktionsincitament för film i Sverige. Stora delar av vår omvärld har statliga produktionsincitament för film, exempelvis genom produktionsrabatter till företag. Det här ger andra länder stora konkurrensfördelar och Sverige motsvarande nackdelar. Sverige och Gotland var exempelvis tilltänkt som inspelningsplats i 30 dagar för Game of Thrones, men valdes i slutändan bort bland annat på grund av bättre produktionsincitament utomlands. I vår budget satsar vi 300 miljoner årligen på filminspelningar i Sverige genom produktionsrabatter till företag.

Sverige behöver socialkonservatism. Försiktigt, men behovsprövat framåtskridande även så här i coronatider. Pandemins effekter har försatt oss i ett nytt normalläge och en mer långsiktig strategi bör formas tillsammans med kultur- och idrottslivet för att undvika att alltför många ad hoc-lösningar staplas på varandra. Allas rätt till gemensamma kulturella referenspunkter är en grogrund för social sammanhållning mellan gammal och ung, fattig och rik, stadsbo och landsbygdsbo, oavsett härkomst.

Angelika Bengtsson (SD)

Riksdagsledamot i kulturutskottet

Jonas Andersson (SD)

Riksdagsledamot i kulturutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.