Säkra villkor för snus och nikotinportioner

Debatt
PUBLICERAD:
Tobaksbruket i Sverige är i nivå med EU-snittet men eftersom snus utgör drygt hälften av svenskarnas tobaksbruk är de rökningsrelaterade skadorna lägre, skriver Markus Lindblad.
Foto: isabell Höjman/TT
Men snuset har nu fått konkurrens av nya produkter. Så kallade nikotinportioner innehåller inte tobak utan istället växtfibrer, smakämnen och tillsatt nikotin vilka inte räknas som livsmedel och därmed är okontrollerade, skriver Markus Lindblad.

Snuset har varit en del av vår vardag sedan början av 1800-talet då det blev mer populärt än den dyrare tuggtobaken. Snuset är inte bara en svensk symbol och tradition, det räddar också många svenskar från att dö av rökning.

Enligt WHO dör 7 miljoner människor årligen av rökningsrelaterade sjukdomar – i Sverige cirka 12 000 och runt 100 000 insjuknar i sjukdomar kopplade till tobaksrökning. Tobaksbruket i Sverige är i nivå med EU-snittet men eftersom snus utgör drygt hälften av svenskarnas tobaksbruk är de rökningsrelaterade skadorna lägre.

Snus är organiskt och nikotinet finns naturligt i tobaken. Tillverkningsprocessen och ingredienser i snus är reglerade utifrån livsmedelsverkets föreskrifter. Men snuset har nu fått konkurrens av nya produkter. Så kallade nikotinportioner innehåller inte tobak utan istället växtfibrer, smakämnen och tillsatt nikotin vilka inte räknas som livsmedel och därmed är okontrollerade. Dessa behöver regleras då portionerna kan vara hur starka eller farliga som helst och innehålla ingredienser utom kontroll. Vi ser också att det kommer allt fler produkter från utlandet, där man inte har samma traditioner eller förståelse kring snus som i Sverige.

Svenska Institutet för Standarder, SIS, har nyligen tagit fram en standard för rekommendationer kring tobaksfria orala nikotinprodukter, som bland annat anger en maxgräns för andel nikotin med 20 milligram per portion, en övre pH-gräns om 9.1 och riktlinjer för ingredienser. Dessa begränsningar är bra eftersom starkare produkter och oklara ingredienser kan vara mycket skadliga för konsumenten.

Regeringen har tillsatt en utredning (kommittédirektiv 2020:9) kring tobaksfrågor där man bland annat analyserar och ska ta ställning till hur tobaksfria nikotinprodukter bör regleras.

Vi ser att nikotinportioner riskerar att bli det största hotet mot snuset, särskilt om man inte särskiljer dessa produkter när det kommer till reglering. Snus och nikotinportioner är olika typer av produkter. Om nikotinportioner inte regleras i egen kategori kan det leda till begränsningar av det vanliga snuset på exempelvis nikotinmängd eller förbud mot viss marknadsföring och försäljning.

Vi uppmanar utredningen och regeringen att införa en egen reglering för nikotinportioner kring tillverkning, innehåll, kontroll och exempelvis skatt, baserat på skaderisk utifrån ett hälsoperspektiv jämfört med cigaretter och rökning. Att införa SIS-standarden är ett bra steg i att definiera produkten, begränsa dess skadeverkningar och göra nikotinportioner mer harmoniserade mot det traditionella snuset men utan att blanda ihop dem.

Sverige är, med våra traditioner från snuset och ny innovation från nikotinportioner, världsledande i rökprevention. Dessa produkter leder otvetydigt till färre rökrelaterade skador och dödsfall. Båda behövs men måste få konkurrera, säljas och marknadsföras på lika och säkra villkor.

Markus Lindblad

Kommunikationschef, Snusbolaget.se

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.