Hoppa till huvudinnehållet

Värna vår öppenhet och demokrati mot Kina

Publicerad:
Just därför är utvecklingen i Folkrepubliken under partiets ledare Xi Jinping (bilden) så allvarlig, med en ökad statlig kontroll över näringslivet och ett allt mer aggressivt agerande mot omvärlden, skriver Hans Wallmark. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att ny teknologi skulle motverka diktaturer utgjorde länge en förhoppning i den fria världen. Men den utveckling av orwellska polisstater som vi i dag ser på många håll utgör dessvärre ett bevis på att så inte blev fallet, skriver Hans Wallmark.

Det väckte en del uppmärksamhet när Post- och Telestyrelsen (PTS) sade tack och hej till Huawei. Från omvärlden kom positiva kommentarer om den lagstiftning som tagits fram för 5G-utbyggnaden. Hur både Säpo och Försvarsmakten avgett yttranden på vilka beslutet baserats. Utgångspunkten har varit Sveriges säkerhet, inte att slå mot något annat land eller företag.

Sverige, och resten av Norden, ska ligga i framkant när det gäller digitalisering och ny teknologi. Det är helt avgörande för vår konkurrenskraft. Något som identifierats av bland annat Nordiska ministerrådet som en viktig faktor för oss. Samtidigt blir frågor om säkerhet och tillit helt centrala i en allt mer uppkopplad värld. Det försvårar samarbete med företag under det kinesiska kommunistpartiets kontroll.

Nyligen tog Kinas ambassadör Gui Congyou till orda i en debattartikel. Istället för att som brukligt vara oförskämd och hota skrev han nu om behovet av samarbete kring 5G – för att gynna hela mänskligheten. Han uppger sig se rädsla för konkurrens. Att göra saker tillsammans såväl som konkurrens utgör givetvis grundläggande förutsättningar för tillväxt och framsteg i en fri marknadsekonomi.

Just därför är utvecklingen i Folkrepubliken under partiets ledare Xi Jinping så allvarlig, med en ökad statlig kontroll över näringslivet och ett allt mer aggressivt agerande mot omvärlden. I diplomatiska kretsar finns rent av en beteckning för denna nya hårda attityd mot Västvärlden bland utsända diplomater; ”wolf warriors”.

De olika förhållningssätten till ny teknologi skiljer demokratiska och auktoritära stater åt. Att ny teknologi skulle motverka diktaturer utgjorde länge en förhoppning i den fria världen. Men den utveckling av orwellska polisstater som vi i dag ser på många håll utgör dessvärre ett bevis på att så inte blev fallet. Det ställer stora krav på vårt öppna samhälles motståndskraft. Och det samtidigt som kommunistpartiet kraftfullt stärker sitt grepp över Folkrepubliken Kina inför partiets hundraårsjubilerande 2021.

De åtgärder som nu genomförs runt om i Europa till skydd för våra samhällens integritet och säkerhet handlar således inte om självisolering eller rädsla för konkurrens, utan snarare om att värna vår öppenhet och demokrati. Att Sverige och likatänkande länder förmår skydda data och kommunikation från intrång är en viktig prioritering i tider av industrispionage och desinformationsattacker.

Det är således inte oro för den starka skaparkraften i det kinesiska samhället med smarta tekniska lösningar som formar Sveriges förhållningssätt till 5G. Snarare handlar det om att värna en kärna av säkerhet mot de uppenbara hot som uppstår när en totalitär enpartistat, med omskolningsläger och förföljelse, önskar utgöra en del av grundläggande samhällsinfrastruktur.

Pekings förhållningssätt mot demokratin Taiwan tydliggör kommunistpartiets rädsla att förlora legitimitet och kontroll. Hotbilden är uppenbar och mullret om införlivande med hjälp av militär makt kan höras. För att främja samarbete, vetenskapligt utbyte samt öka konkurrensen – allt det ambassadör Gui Congyou lyfter fram – finns onekligen anledning för Sverige och EU att involvera Asien mycket mer, särskilt högteknologiska och demokratiska Taiwan.

Hans Wallmark

Utrikespolitisk talesperson (M), vice ordförande i riksdagens utrikesutskottet och sitter med i Säpos insynsråd

Artikeltaggar

5G-nätetFörsvarsmaktenGui CongyouHans WallmarkHuaweiKinaKinas kommunistpartiKommunikationPost- och telestyrelsenSäkerhetspolitikSigneratTaiwanTelekomUnderrättelseverksamhetXi Jinping