Stötta att Taiwan inkluderas i det globala hälsonätverket efter Covid-19

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Covid-19-pandemin har bevisat att Taiwan är en väsentlig del av det globala hälsonätverket och att ”Taiwan-modellen” kan hjälpa andra länder med att bekämpa pandemin, skriver Chen Shih-chung.
Foto: Taiwans hälso- och välfärdsministerium
Vi uppmanar WHO och berörda parter att erkänna Taiwans långvariga bidrag till global hälsa, sjukdomsprevention, och den mänskliga rätten till hälsa samt att helhjärtat stötta att Taiwan inkluderas i WHO, skriver Chen Shih-chung.

Sedan Covid-19-pandemin började har mer än 40 miljoner fall bekräftats och mer än 1 miljon människor runt om i världen har dött. Viruset har haft en enorm påverkan på internationell politik, sysselsättning, ekonomi, handels- och finanssystem och har även märkbart påverkat de globala ansträngningarna för att nå de Förenta Nationernas hållbara mål.

Tack vare en samlad insats från hela det taiwanesiska folket har vi kunnat bemöta hotet från denna pandemi med hjälp av fyra principer: aktsam handling, snabba motåtgärder, avancerad distribution, samt öppenhet och transparens.

Genom att anta strategier som att driva specialiserade kommandosystem, implementera noggranna medel för gränskontroll, producera och distribuera tillräckligt med medicinskt materiel, implementera hemkarantän och isoleringsåtgärder samt relaterade sjukvårdstjänster, applicera IT-system, öppet och transparent publicera information, implementera noggrann screening och testning har vi lyckligtvis kunnat stoppa viruset.

Den 6 november hade Taiwan endast 573 bekräftade fall och 7 dödsfall och livet har kunnat fortgå mer eller mindre normalt för en majoritet av våra invånare.

Olika nationer borde arbeta tillsammans för att möta hotet från nya sjukdomar. På grund av detta började Taiwan, så snart vi själva lyckats att hantera viruset, att dela med oss av våra erfarenheter och utbyta information om hur man kan förhindra spridning av Covid-19. Fram till juni 2020 hade Taiwan hållit i nästan 80 online-konferenser för att dela med oss av Taiwans modell till experter från myndigheter, sjukhus, universitet och tankesmedjor i 32 olika länder.

Taiwan donerar fortsatt medicinskt och antipandemiskt materiel till behövande länder. Fram till och med juni hade vi donerat 51 miljoner kirurgiska masker, 1,16 miljoner N95-masker, 600 000 isolerings dräkter och 35 000 panntermometrar till 80 olika länder.

För att förbereda oss på en möjlig andra våg av pandemin och den kommande influensasäsongen håller Taiwan fast vid strategier som att uppmana våra medborgare att använda mask och fortsätta med social distansering, stärkta medel för gränskarantän, stärka ett samhällsbaserat förebyggande och en medicinsk beredskap. Dessutom samarbetar vi aktivt med inhemska och internationella partners för att få tillgång till vaccin och för att utveckla optimala behandlingar samt noggranna diagnostikverktyg för att tillsammans kunna säkerställa en global hälsosäkerhet.

Covid-19-pandemin har bevisat att Taiwan är en väsentlig del av det globala hälsonätverket och att ”Taiwan-modellen” kan hjälpa andra länder med att bekämpa pandemin. För att bättre främja återhämtning behöver Världshälsoorganisationen (WHO) Taiwan. Vi uppmanar WHO och berörda parter att erkänna Taiwans långvariga bidrag till global hälsa, sjukdomsprevention, och den mänskliga rätten till hälsa samt att helhjärtat stötta att Taiwan inkluderas i WHO.

Ett omfattande deltagande av Taiwan i WHO:s möten, mekanismer och aktiviteter skulle tillåta oss att arbeta tillsammans med resten av världen för att realisera den grundläggande mänskliga rätten till hälsa vilken föreskrivs i WHO:s konstitution och visionen om att inte lämna någon utanför vilken är förankrad i FN:s hållbara mål.

Dr Chen Shih-chung

Hälsominister, Republiken Kina (Taiwan)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.