Mänskligare möten med välfärden

Debatt
PUBLICERAD:
Om vi skulle ställa om och även åt andra hållet i relationen agera med individuellt bemötande så är jag helt övertygad om att det skulle öka befolkningens välmående i förhållande till välfärden, skriver Henrik Hermansson.
Foto: Hannah McKay/AP
Välfärden behöver vara tillgängliga nära medborgarna, både fysiskt och vad gäller möjligheterna att kontakta olika verksamheter, skriver Henrik Hermansson.

Politiker pratar ofta om mer eller mindre pengar till välfärden. Kan vi inte istället andas lite och prata om hur vi kan förbättra relationen mellan välfärdens aktörer och de människor som behöver stöd och vägledning? Allt handlar inte om pengar som behöver skjutas till utan mer om en förändrad attityd. Att vara liberal handlar för mig om att hitta nya vägar till ett bättre samhälle, där är våra välfärdsaktörer de kanske viktigaste spelarna.

Den psykiska ohälsan har under många år nu ökat i samhället och vi läser ofta om utbrändhet, utmattning och stress. Kraven på oss som samhällsmedborgare ställs ofta individuellt. Vi ska utbilda oss, skaffa jobb, barn och klara oss på egen hand i en allt mer digitaliserad värld. Förstå mig rätt, det är fullt naturligt att alla vi som kan ska bidra till välfärdsstaten. Kring detta finns inte heller några stora ideologiska skillnader i det politiska Sverige.

Men om stödet, empatin och tillgängligheten från välfärden sker kollektivt och inte motsvarar våra förväntningar så blir balansen och tilltron i den relationen för dålig. Det är ett stort problem för mig att när jag behöver hjälp i någon form så är mina kontaktytor till hjälpen baserade på vilken hjälp man är villig att ge mig, inte utifrån mina egna individuella behov. Det blir mycket lättare att få hjälp när jag kan placeras i ett fack, eller som sjukvården ibland uttrycker det, stuprör.

Vad gäller sjukvården så har jag de senaste 10 åren haft mycket kontakt med den, mestadels på grund av föräldrar med besvär. Jag har fått se både vilken fantastisk sjukvård vi kan ha, men också vilket inhumant bemötande den kan ge. Det har ingenting med personalens bemötande att göra utan snarare våra tillvägagångssätt för hantering av människor.

Det strukturella försvårar ofta våra möjligheter att som professionella hjälpa individer på ett enkelt och effektivt sätt. Om vi skulle ställa om och även åt andra hållet i relationen agera med individuellt bemötande så är jag helt övertygad om att det skulle öka befolkningens välmående i förhållande till välfärden.

Vad skulle hända om vi kostar på oss ett samtal det första vi gör och verkligen är nyfikna på hur vi kan hjälpa enskilda individer så bra som möjligt? Jag tror att vi skulle slippa en hel förflyttande av människor och istället komma till rätt hjälp snabbare och enklare. För mig spelar det ingen roll om det handlar om kommun, region eller andra delar av våra offentliga aktörer och myndigheter. Det kan handla om kunskapsstöd i olika frågor som förenklar vardagen för både enskilda individer, föreningar och andra organisationer.

Skriver jag en sådan här text så anser jag också att jag bör komma med funderingar på hur man skulle kunna gå vidare. Jag tror att vi måste våga prata om nya sätt att hitta goda kontaktytor mellan det offentliga och individen. Välfärden behöver vara tillgängliga nära medborgarna, både fysiskt och vad gäller möjligheterna att kontakta olika verksamheter.

Som enskild är det svårt att navigera ibland, då ska samhällets stöd stå och vänta på att få hjälpa till. Individen måste själv få avgöra vilket stöd som behövs för att se om det är möjligt, inte bli erbjuden lösningar som redan är klara. Vi behöver lyssna och förstå individens behov, därför behöver vi utveckla vår offentliga verksamhets attityd.

Den psykiska ohälsan i samhället är alltför närvarande, ska vår välfärd vara med och bidra till den? Bör inte välfärden göra oss tryggare och ha en stöttande inverkan, vi vill väl alla ha ett samhälle där vi hjälper varandra, inte ifrågasätter just dina behov? Kan vi inte börja prata om det utan att blanda in pengar?

Henrik Hermansson

Liberal

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.