Företagandet börjar med pizzabagaren

Signerat
PUBLICERAD:
För många kan det föra tankarna till pizzabagare, som är ett yrke för invandrare som startar eget. Därefter kan pizzabagarens barn, som vuxit upp i Sverige, klättra vidare på entreprenörsstegen, skriver Agnes Karnatz.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Många personer med utländsk bakgrund har svårt att bli första valet för en arbetsgivare, och då kan eget företagande vara den enda återstående vägen till egen försörjning, skriver Agnes Karnatz.

För att personer som har invandrat till Sverige skall kunna tjäna egna pengar talar många om vikten av att göra sig anställningsbar. Men det är inte den enda vägen till den så viktiga självförsörjningen. Allt fler personer med invandrarbakgrund startar egna företag. Statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av banken SEB visar att andelen utrikes födda företagare har ökat stadigt sedan 2004.

Även sett till att andelen med utländsk bakgrund i befolkningen har ökat finns en tydlig trend där företagande är vanligare bland dessa personer. Om företagen sedan är framgångsrika avslöjar inte SCB-mätningen, men det är åtminstone ett positivt första steg att initiativrikedomen finns där.

Vad som ligger bakom beslutet att starta eget finns det olika berättelser om. SEB:s Belgin Alalinli pekar på att invandrare har tagit med sig en starkare entreprenörskapskultur från andra länder (SR 27/10). För många kan det föra tankarna till pizzabagare, som är ett yrke för invandrare som startar eget. Därefter kan pizzabagarens barn, som vuxit upp i Sverige, klättra vidare på entreprenörsstegen och exempelvis starta tech-företag, menar Alalinli. Men hos vissa som startar eget lär det också finnas ett visst mått av desperation.

Många personer med utländsk bakgrund har svårt att bli första valet för en arbetsgivare, och då kan eget företagande vara den enda återstående vägen till egen försörjning. I januari publicerade forskaren Anneli Muhr sin avhandling om unga företagare med utländsk bakgrund, och konstaterade bland annat att det är ett allmänt utanförskap som ligger bakom beslutet att starta eget. Men även i dessa fall finns det en företagartradition i släkten som de unga därmed spinner vidare på.

Verkligheten är troligen en salig blandning av entreprenörsanda och utanförskap, men oavsett vilket är det växande företagandet en positiv utveckling. Att starta företag kan vara att förverkliga en dröm, men likafullt ett sätt att ta sig ur en svår situation på arbetsmarknaden.

Bland siffrorna för andra generationens invandrare – de som Belgin Alalinli kallar pizzabagarnas barn – finns också den viktiga effekten av att barn ser sina föräldrar gå till jobbet. Här finns bland annat berättelsen om den slitsamma företagaren som kämpar med att få verksamheten att gå runt, men som vill ge sina barn bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Sådana förebilder är minst lika viktiga som den framgångsrika miljonären, eftersom drivkraften är självförsörjning och oberoende.

Att se sin förälder gå till jobbet visar att bidragsberoende inte är ett hållbart alternativ. Att se sin förälder driva ett eget företag visar att också det är en möjlighet – om så för att förverkliga en idé, eller för att bara tjäna egna pengar. I ett land som Sverige, där befintliga arbetsgivare oftast förväntas bota arbetslösheten, är det inte bara personer med utländsk bakgrund som bör inspireras av entreprenörsandan.

Agnes Karnatz

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.