Tänk benskörhet istället för att bara gipsa och skicka hem folk

Debatt
PUBLICERAD:
Vi upprepar också kraven från 2006 om att den tysta epidemi som osteoporos faktiskt är tas på allvar och att vi tar hand om de drabbade, skriver Mai Bergström (bilden) och Alf Svensson.
Foto: Osteoporosförbundet
Men samhällskostnaderna relaterat till osteoporos och frakturer orsakade av sjukdomen är väldigt dyrt för samhället – 20 miljarder årligen, skriver Mai Bergström och Alf Svensson.

Redan 2006 lades en motion fram i riksdagen av undertecknad Alf Svensson med förslag på en nationell handlingsplan för osteoporos (benskörhet). 14 år senare har inte mycket hänt. I teorin finns mycket på plats, men fortfarande i praktiken så gipsas kvinnor över 45 år som fått en fraktur och skickas sen hem, istället för att läkaren som gipsar tänker osteoporos och remitterar kvinnan till en bentäthetsmätning.

Osteoporos kommer drabba varannan kvinna och var fjärde man över 50 år. Nio av tio kommer inte få någon behandling och därför få upprepade och smärtsamma benbrott i onödan. Detta trots att medicinen för osteoporos är en billig och effektiv behandling och det är enkelt att ställa diagnos. Läkemedel mot denna sjukdom förbygger nya benbrott med 50 procent. Medicinen är billig men den stora kostnaden i dag ligger på att gipsa människor.

Men samhällskostnaderna relaterat till osteoporos och frakturer orsakade av sjukdomen är väldigt dyrt för samhället – 20 miljarder årligen. Det är en hiskelig summa och detta är en av dyraste folksjukdomarna vi har på grund av detta. Varför tillåts detta slöseri med samhällsresurser – och för den drabbade, ett stort och onödigt lidande? Osteoporosvården måste bli prioriterad och lika i hela landet

Socialstyrelsen har nya behandlingsriktlinjer ute på remiss. I dessa får frakturkedjor högsta prioritet och vi kommer noga följa att detta genomförs i varenda region med start 2021. Frakturkedjor innebär att personer som får en fraktur, det vill säga brutit sig, ska få en riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för ytterligare frakturer. I dag finns det vare sig tillräckligt med bentäthetsmätare eller personal för att sköta dessa. Fortfarande saknas så kallade frakturkedjor på de flesta håll i Sverige.

Vi upprepar också kraven från 2006 om att den tysta epidemi som osteoporos faktiskt är tas på allvar och att vi tar hand om de drabbade, utreder, ställer diagnos och ger läkemedelsbehandling som fungerar så fantastiskt bra. Vi vill att Sverige följer Storbritanniens exempel och lagstiftar om obligatorisk utredning av fallolyckor främst bland äldre. Till sist vill vi att en bentäthetsmätning bör ingå i den allmänna hälso- och sjukvården.

Mai Bergström

Ordförande, Osteoporosförbundet

Alf Svensson

F d partiledare (KD) som länge arbetade för förbättrad osteoporosvård

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.