Både ökad tillväxt och bättre miljö

Debatt
PUBLICERAD:
Min mobil har ersatt en tv, kamera, kalender, radio, ficklampa, kompass, karta, kalender, klocka, CD-spelare, tidning, telefonkatalog och plånbok, skriver Jonas Grafström.
Foto: Naina Helén Jåma/TT
Teknisk utveckling driver utsläppen nedåt. De totala utsläppen från bilar har minskat med 21 procent sedan 1990, skriver Jonas Grafström.

Utsläppen i världen har de senaste åren ökat i allt högre takt men skulle ni tro mig om jag sa att i Sverige ser utvecklingen annorlunda ut? Här kombinerar vi ökad tillväxt med miljöframsteg. Sedan 1990 har den svenska ekonomin vuxit med 90 procent, befolkningen med 1,6 miljoner och koldioxidutsläppen minskat med 27 procent. Under perioden som ekonomin växte med 90 procent använde vi 0,07 procent mer el, en el som produceras på ett renare sätt. Om Sverige kan förbättras finns det hopp och möjlighet för andra länder att förbättras.

Teknisk utveckling driver utsläppen nedåt. De totala utsläppen från bilar har minskat med 21 procent sedan 1990, trots att antalet bilar ökade med 1,2 miljoner. Energieffektiviseringen av fordonsflottan har gått snabbt eftersom äldre fordon ersatts med nya, mer bränslesnåla bilar.

Miljön räddas genom små oväntade innovationer, inte genom grandiosa planer. Teknikutvecklingen går dessutom fort. För tolv år sedan rullade den första Teslabilen ut i Kalifornien ungefär samtidigt som Steve Jobs presenterade Apples telefonsatsning. Elbilen var utskrattad men i dag är nybilsförsäljningen i Sverige nästan 33 procent elbil och hybridbilar och i Norge är siffran 83 procent. Frågan är inte om det kommer ta ytterligare tolv år innan vi uppnår 66 procent elbilar i Sverige utan om vi inom fem år kan räkna procenttalet bensinbilar på en eller två händer.

En enkel colaburk är ett teknologiskt underverk. Nu kanske du som läsare tänker att skribenten är lättimponerad. Det må vara sant men sedan 1959 har mängden aluminium i en läskburk gått från 85 gram till 13. Samma mängd aluminium ger 5,5 burkar läsk i ditt kylskåp. Ett kylskåp som drar en femtedel av energin som kylarna som användes på sjuttiotalet. Teknikutvecklingen går fort och tjänar miljön.

Min mobil har ersatt en tv, kamera, kalender, radio, ficklampa, kompass, karta, kalender, klocka, CD-spelare, tidning, telefonkatalog och plånbok. Moderna byggnader innehåller i allmänhet mindre stål och mer av det återvinns. Kontoren är ännu inte papperslösa, men de använder mycket mindre papper.

En naturlig motfråga är om utsläppen har flyttats utomlands till exempelvis Kina. Det finns bra data på de svenska konsumtionsbaserade utsläppen sedan år 2008 och de säger att så inte är fallet. De konsumtionsbaserade utsläppen utomlands har gått stadigt nedåt. Kina är inte ett land vi har så stor import från – endast 5,8 procent, vilket är 40 procent mindre än Danmark. 82 procent av vår import kommer från Europa, som också precis som vi blir allt mer miljövänliga.

Sveriges miljömål är ännu inte uppnådda och det finns mycket som behöver göras i världen där utsläppen fortfarande ökar – men det finns hopp för miljön. Om Sverige kan ha en växande ekonomi kombinerat med en förbättrad miljö kommer andra länder kunna följa samma spår.

Jonas Grafström

PhD, forskare på Ratio och visiting fellow på Oxford Institute for Energy studies

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.